Akademie

Staatsfinansies bly op ’n gevaarlike koers

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê in die lig van die dreigende ekonomiese en fiskale uitdagings skets die Mediumtermynbegroting-beleidsverklaring (MTBBV) ’n realistiese maar kwesbare fiskale prentjie vir Suid-Afrika.

In sy kommentaar op die MTBBV wat die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, op 1 November aan die parlement voorgelê het, wys Prof Parsons daarop dat verskeie van die fiskale risiko’s wat in die Februarie-begroting voorspel is, waar geword het en deur die minister erken is.

Submitted on Thu, 11/02/2023 - 09:51

Twee sentrums om akademiese uitnemendheid te bevorder, word bekendgeste

Deur Steve Maphakathe

Die Fakulteit Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Vrydag 20 Oktober die Sentrum vir Professionele Ontwikkeling vir Hoër Onderwys (CHEPD), en die Sentrum vir Afrikataalonderrig (CALT) – Tswana bekendgestel.

Vooraanstaande sprekers en vername gaste, geklee in ’n verskeidenheid kulturele Afrikadrag, het by die pragtige Roots Café in Potchefstroom opgedaag om die bekendstelling van die twee sentrums te vier.

Submitted on Wed, 11/01/2023 - 09:24

NWU vereer virtuoos prof Herman Hubert van der Spuy

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het ’n eredoktorsgraad aan prof Herman Hubert van der Spuy toegeken vir sy buitengewone bydrae wat gehelp het om die Suid-Afrikaanse musieklandskap te vorm.

Prof Van der Spuy se invloed en bydraes as beoordelaar, eksaminator en adviseur by musiekinstellings regdeur Suid-Afrika het op 26 Oktober aan hom hierdie erkenning gegee.

Submitted on Thu, 10/26/2023 - 14:37

Ruimtebiologie gaan ’n eerste vir Afrika wees

Dit gaan ’n eerste vir Afrika wees: Een innoverende tree deur die Noordwes-Universiteit (NWU) en een yslike tree deur die vasteland. Die NWU se Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is gereed om die navorsingsarea RuimteBiologie@NWU bekend te stel.

Volgens een van die projekleiers, prof Henk Bouwman, gaan hierdie multidissiplinêre navorsingsarea – wat kundigheid van ander NWU-fakulteite soos Ingenieurswese ook insluit – kyk hoe biologie met oorlewing in die ruimte kan help.

Submitted on Thu, 10/26/2023 - 12:28

Toekenning vir die beste plakkaat gaan aan NWU postdoktorale genoot

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe by die Noordwes-Universiteit (NWU) is trots daarop om nog ’n prestasie te deel: Dr Ilzé Engelbrecht, ’n postdoktorale genoot by die Beroepshigiëne en Gesondheid-navorsingsinisiatief (OHHRI), het die toekenning ontvang vir die beste plakkaat by ’n onlangse postdoktorale konferensie wat deur die Universiteit Stellenbosch aangebied is.

Submitted on Fri, 10/13/2023 - 09:21

Oorbrug die gaping: Bevorder samewerking tussen die akademie en staatsdiens

Deur Steve Maphakathe

Die Skool vir Owerheidstudies in die Fakulteit Geesteswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Dinsdag 3 Oktober ’n openbare seminaar gehou.

Die primêre doel van die seminaar was om die gaping tussen die akademie en die praktyk te oorbrug, met ’n bepaalde klem op die rol van die Skool vir Owerheidstudies.

Gebeurtenisse van hierdie aard help die universiteit om met sy belanghebbers in die regering te skakel.

Submitted on Tue, 10/10/2023 - 11:27

NWU verbeter in onderrig op rangordelys

Times Higher Education (THE) het die Noordwes-Universiteit (NWU) in hulle jongste World University Rankings onder die topsewe plaaslike universiteite geplaas.

Die graderingsagentskap het op 27 September die ranglys vir hulle 2023-siklus bekendgemaak. Die NWU is daarop in die 601-tot-800-kategorie geplaas – dieselfde as verlede jaar.

Vergeleke met verlede jaar het die NWU sy oorkoepelende plasing op die gebiede van onderrig, bedryfsinkomste en internasionale profiel verbeter.

Submitted on Mon, 10/02/2023 - 08:07

Gemeenskapsbetrokkenheid is sy passie

Prof Aaron Tshidzumba, adjunkdekaan vir gemeenskapsbetrokkenheid, besigheidsontwikkeling en belanghebberverhoudinge in die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Geesteswetenskappe, het noemenswaardige bydraes op sy kundigheidsgebied en die groei van die universiteit gelewer.

As ’n medeprofessor onderrig hy uitsaaiwese, joernalistiek, en korporatiewe en ontwikkelingskommunikasie. Sy akademiese reis weerspieël sy passie vir die ondersoek van die fyn nuanses van taal, kultuur en kommunikasie.

Submitted on Thu, 09/28/2023 - 13:01

Ingenieurs op koers om plaaslike innovasies na die Cybathlon in Switserland te neem

Zürich 2024, hier kom ons – met ons tegnologies gevorderde kunsbeen en rolstoel.

Met die formidabele Noordwes-Universiteit- (NWU-)span van prof André Grobler en Ian Thomson van die Fakulteit Ingenieurswese en dr Mark Kramer van Gesondheidswetenskappe aan die stuur, berei hierdie innoveerders voor om die vrugte van hulle navorsing en ontwerpe in digitale gesondheid na die internasionale verhoog te neem.

Submitted on Thu, 09/28/2023 - 11:44