Akademie

Bestuursrekenmeesters palm internasionale liggaam se top-Afrikatoekennings in

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het homself weer as een van die land se voorste rekeningkunde-instellings onderskei toe die NWU se Skool vir Rekeningkunde en sy Bestuursrekenmeesterskapprogram drie gesogte professionele Chartered Global Management Accountant (CGMA) Professional Africa-toekennings ontvang het. Die toekennings word deur die American Institute for Certified Public Accountants (AICPA) en die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) onderskryf.

Submitted on Thu, 12/07/2023 - 07:45

Negatiewe faktore lei tot derde kwartaal se BBP-daling

Die daling in die groei van die bruto binnelandse produk (BBP) tot -0,2% vanaf 0,5% in die tweede kwartaal van 2023 was erger as wat verwag is.

Statistieke Suid-Afrika het op 5 Desember die BBP-groeisyfers vir die derde kwartaal bekend gemaak. Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê negatiewe faktore het duidelik die positiewes oorheers tot ’n groter mate as wat in daardie tydperk verwag is.

Submitted on Wed, 12/06/2023 - 10:16

Navorser sluit aan by topkardioloë op die SA Heart®-direksie

’n Navorser van die Noordwes-Universiteit (NWU) is gekies om op die direksie van die Suid-Afrikaanse Hartvereniging (SA Heart®) te dien. Hy sal ook op sy uitvoerende en belanghebberkomitees dien.

Prof Ruan Kruger van die Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART) gaan drie jaar lank op die direksie dien. “Dit is ’n baie groot eer. Die direksie van SA Heart® bestaan uit die beste kardioloë in Suid-Afrika en vir my as fisioloog om gekies te word, is ’n wonderlike mylpaal.”

Submitted on Thu, 11/16/2023 - 09:59

Is dit steeds eties om steenkoolnavorsing in Suid-Afrika te doen?

Terwyl die debat oor die effek van fossielbrandstowwe op klimaatsverandering voortwoed, word indringende vrae oor die gebruik van fossielbrandstof as ’n groot deel van die land se energieproduksiepakket gevra. Nou vra prof Marco le Roux van die Fakulteit Ingenieurswese by die Noordwes-Universiteit (NWU) die volgende: Is dit steeds eties om steenkoolnavorsing in Suid-Afrika te doen?

Submitted on Mon, 11/06/2023 - 08:34

Staatsfinansies bly op ’n gevaarlike koers

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê in die lig van die dreigende ekonomiese en fiskale uitdagings skets die Mediumtermynbegroting-beleidsverklaring (MTBBV) ’n realistiese maar kwesbare fiskale prentjie vir Suid-Afrika.

In sy kommentaar op die MTBBV wat die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, op 1 November aan die parlement voorgelê het, wys Prof Parsons daarop dat verskeie van die fiskale risiko’s wat in die Februarie-begroting voorspel is, waar geword het en deur die minister erken is.

Submitted on Thu, 11/02/2023 - 09:51

Twee sentrums om akademiese uitnemendheid te bevorder, word bekendgeste

Deur Steve Maphakathe

Die Fakulteit Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Vrydag 20 Oktober die Sentrum vir Professionele Ontwikkeling vir Hoër Onderwys (CHEPD), en die Sentrum vir Afrikataalonderrig (CALT) – Tswana bekendgestel.

Vooraanstaande sprekers en vername gaste, geklee in ’n verskeidenheid kulturele Afrikadrag, het by die pragtige Roots Café in Potchefstroom opgedaag om die bekendstelling van die twee sentrums te vier.

Submitted on Wed, 11/01/2023 - 09:24

NWU vereer virtuoos prof Herman Hubert van der Spuy

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het ’n eredoktorsgraad aan prof Herman Hubert van der Spuy toegeken vir sy buitengewone bydrae wat gehelp het om die Suid-Afrikaanse musieklandskap te vorm.

Prof Van der Spuy se invloed en bydraes as beoordelaar, eksaminator en adviseur by musiekinstellings regdeur Suid-Afrika het op 26 Oktober aan hom hierdie erkenning gegee.

Submitted on Thu, 10/26/2023 - 14:37

Ruimtebiologie gaan ’n eerste vir Afrika wees

Dit gaan ’n eerste vir Afrika wees: Een innoverende tree deur die Noordwes-Universiteit (NWU) en een yslike tree deur die vasteland. Die NWU se Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is gereed om die navorsingsarea RuimteBiologie@NWU bekend te stel.

Volgens een van die projekleiers, prof Henk Bouwman, gaan hierdie multidissiplinêre navorsingsarea – wat kundigheid van ander NWU-fakulteite soos Ingenieurswese ook insluit – kyk hoe biologie met oorlewing in die ruimte kan help.

Submitted on Thu, 10/26/2023 - 12:28

Toekenning vir die beste plakkaat gaan aan NWU postdoktorale genoot

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe by die Noordwes-Universiteit (NWU) is trots daarop om nog ’n prestasie te deel: Dr Ilzé Engelbrecht, ’n postdoktorale genoot by die Beroepshigiëne en Gesondheid-navorsingsinisiatief (OHHRI), het die toekenning ontvang vir die beste plakkaat by ’n onlangse postdoktorale konferensie wat deur die Universiteit Stellenbosch aangebied is.

Submitted on Fri, 10/13/2023 - 09:21