NWU Besigheidskool

Mediumtermynbegroting moet die boodskap oor die tempo van strukturele hervormings versterk

“Die grondslag van die 2023 Mediumtermynbegroting-beleidsverklaring (MTBBV) op 1 November moet in die lig van die bykomende fiskale en ekonomiese uitdagings wat bestaan, realisties en gegrond wees.”

Prof Raymond Parsons, ekonoom by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê die Nasionale Tesourie het reeds gewaarsku dat moeilike besluite in die mediumtermynbegroting geneem sal moet word.

Submitted on Fri, 10/27/2023 - 07:50

Beleide wat groei aanmoedig, moet dringend geïmplementeer word

In sy kommentaar op die jongste monetêrebeleidsoorsig van die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) sê prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, dat dit nou dringender as ooit is om beleide en projekte te implementeer wat groei aanmoedig.

Die SARB se omvattende monetêrebeleidsoorsig het bevestig dat beide die wêreldwye en binnelandse ekonomiese tendense leenkoste nog langer hoog gaan hou – selfs dalk tot laat in 2024.

Submitted on Wed, 10/18/2023 - 09:19

Stabiliteit in leenkoste is positief vir verbruikersvertroue

Soos algemeen te wagte was, het die Monetêrebeleidskomitee (MBK) weer met drie stemme teen twee besluit om die rentekoerse dieselfde te hou, soos met ’n soortgelyke besluit by die vorige vergadering van die MBK op 20 Julie.

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU), sê verder hierdie “aggressiewe verposing” was die regte besluit van die MBK as die algehele buitelandse en binnelandse faktore wat tans Suid-Afrika se ekonomiese omgewing vorm, in ag geneem word.

Submitted on Fri, 09/22/2023 - 12:16

Beter groeisyfers toon veerkragtigheid, maar ongestadigdheid bly

Die beter-as-verwagte groei van 0,6% in die bruto binnelandse produk (BBP) in die tweede kwartaal van 2023 is welkome nuus, aangesien dit sy styging vir ’n tweede agtereenvolgende tydperk verhoog het.

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê dit demonstreer ’n noemenswaardige graad van veerkragtigheid in die ekonomie. Dit was hoofsaaklik die gevolg van matiger Eskom-kragonderbrekings in Junie vergeleke met April en Mei, saam met ander versagtende faktore wat gehelp het om beter groeisyfers te genereer.

Submitted on Wed, 09/06/2023 - 11:48

Suid-Afrika se nasionale belange in die veranderende BRICS-landskap – sewe toetse

“Die waterskeidings- 15de BRICS-beraad wat in Johannesburg plaasgevind het, het – tot sy krediet – verskeie lopies op die telbord gehad teen die tyd dat dit verlede week tot ’n einde gekom het.”

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) Besigheidskool, sê hoewel die uitkomste noodwendig ’n ingewikkelde mengsel van politiek, ekonomie en besigheid was, die algehele BRICS-profiel en -agenda tot ’n volgende vlak geneem is.

Submitted on Tue, 08/29/2023 - 11:14

Wesensinflasie toon welkome daling

Goeie ekonomiese nuus is dat die verbruikersprysindeks (VPI) (wesensinflasie) vir Julie weer eens ’n welkome dalingstendens getoon het deur vanaf 5,4% in Junie na 4,7% te daal.  

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU), sê dit is nie net ’n tweejaarlaagtepunt vir die VPI nie, maar is ook heelwat beter as die markverwagtings.

“Kerninflasie het verder vanaf 5,0% tot ’n tienmaande-laagtepunt van 4,7% afgeplat. Die vooruitsigte ten opsigte van inflasie in Suid-Afrika lyk belowend.”

Submitted on Thu, 08/24/2023 - 09:45

MBA Winterstudieskool: ’n Week van leer en groei

Die MBA Winterstudieskool van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, wat op 24 tot 28 Julie by The Roots Lifestyle Centre in Potchefstroom gehou is, was ’n verrykende en transformerende ervaring vir almal wat daar was. Die week het afgeskop met ’n groep interessante gassprekers wat die kursusgangers geïnspireer en ingelig gelaat het.

Submitted on Mon, 08/07/2023 - 12:48

Afname in belegging dui op groter risiko’s vir groeivooruitsig

Die Nedbank Capital Expenditure Project Listing, wat ’n dramatiese afname in vastebeleggingsaktiwiteite in die eerste helfte van 2023 toon, laat ’n sterk rooi lig oor toekomstige beleggings- en groeitendense in die Suid-Afrikaanse ekonomie flits.

Dit gebeur terwyl aanhoudende kragonderbrekings, stygende rentekoerse en kostedruk ’n uitwerking op winsgewendheid het en sakevertroue wegvreet

Submitted on Wed, 07/26/2023 - 11:14

Strukturele oplossings strek verder as monetêre beleid

Soos die meeste mense verwag het, het die Monetêrebeleidskomitee (MBK) met ’n meerderheid van 3:2 besluit om vir eers die rentekoerse onveranderd te laat in plaas daarvan om dit met ’n verdere 25 basispunte te verhoog.

In sy kommentaar op die MBK se besluit op 20 Julie het prof Raymond Parsons, ekonoom van die Besigheidskool by die Noordwes-Universiteit (NWU), gesê dat dit in die lig van die jongste wêreldwye en plaaslike ekonomiese dwarsstrome, asook die kumulatiewe impak van die vorige rentekoersstygings op die ekonomie, die regte besluit van die MBK was.

Submitted on Fri, 07/21/2023 - 10:04

Pitso oor beleidsonsekerheid en die pad vorentoe vir die ekonomie

Prof Raymond Parsons het tydens die vierde Pitso vir 2023 die Beleidsonsekerheidsindeks van die NWU Besigheidskool vir die tweede kwartaal bespreek. Dit het ’n insiggewende bespreking oor die implikasies daarvan vir die ekonomie aan die gang gesit. Die kundiges het na die huidige stand van die indeks gekyk en die potensiële oplossings ondersoek vir die heersende krisisse wat broodnodige ekonomiese groei verhinder.

Submitted on Wed, 07/05/2023 - 08:22