NWU Besigheidskool

Negatiewe faktore lei tot derde kwartaal se BBP-daling

Die daling in die groei van die bruto binnelandse produk (BBP) tot -0,2% vanaf 0,5% in die tweede kwartaal van 2023 was erger as wat verwag is.

Statistieke Suid-Afrika het op 5 Desember die BBP-groeisyfers vir die derde kwartaal bekend gemaak. Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê negatiewe faktore het duidelik die positiewes oorheers tot ’n groter mate as wat in daardie tydperk verwag is.

Submitted on Wed, 12/06/2023 - 10:16

Staatsfinansies bly op ’n gevaarlike koers

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê in die lig van die dreigende ekonomiese en fiskale uitdagings skets die Mediumtermynbegroting-beleidsverklaring (MTBBV) ’n realistiese maar kwesbare fiskale prentjie vir Suid-Afrika.

In sy kommentaar op die MTBBV wat die Minister van Finansies, Enoch Godongwana, op 1 November aan die parlement voorgelê het, wys Prof Parsons daarop dat verskeie van die fiskale risiko’s wat in die Februarie-begroting voorspel is, waar geword het en deur die minister erken is.

Submitted on Thu, 11/02/2023 - 09:51

Mediumtermynbegroting moet die boodskap oor die tempo van strukturele hervormings versterk

“Die grondslag van die 2023 Mediumtermynbegroting-beleidsverklaring (MTBBV) op 1 November moet in die lig van die bykomende fiskale en ekonomiese uitdagings wat bestaan, realisties en gegrond wees.”

Prof Raymond Parsons, ekonoom by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê die Nasionale Tesourie het reeds gewaarsku dat moeilike besluite in die mediumtermynbegroting geneem sal moet word.

Submitted on Fri, 10/27/2023 - 07:50

Beleide wat groei aanmoedig, moet dringend geïmplementeer word

In sy kommentaar op die jongste monetêrebeleidsoorsig van die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) sê prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, dat dit nou dringender as ooit is om beleide en projekte te implementeer wat groei aanmoedig.

Die SARB se omvattende monetêrebeleidsoorsig het bevestig dat beide die wêreldwye en binnelandse ekonomiese tendense leenkoste nog langer hoog gaan hou – selfs dalk tot laat in 2024.

Submitted on Wed, 10/18/2023 - 09:19

Stabiliteit in leenkoste is positief vir verbruikersvertroue

Soos algemeen te wagte was, het die Monetêrebeleidskomitee (MBK) weer met drie stemme teen twee besluit om die rentekoerse dieselfde te hou, soos met ’n soortgelyke besluit by die vorige vergadering van die MBK op 20 Julie.

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU), sê verder hierdie “aggressiewe verposing” was die regte besluit van die MBK as die algehele buitelandse en binnelandse faktore wat tans Suid-Afrika se ekonomiese omgewing vorm, in ag geneem word.

Submitted on Fri, 09/22/2023 - 12:16

Beter groeisyfers toon veerkragtigheid, maar ongestadigdheid bly

Die beter-as-verwagte groei van 0,6% in die bruto binnelandse produk (BBP) in die tweede kwartaal van 2023 is welkome nuus, aangesien dit sy styging vir ’n tweede agtereenvolgende tydperk verhoog het.

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê dit demonstreer ’n noemenswaardige graad van veerkragtigheid in die ekonomie. Dit was hoofsaaklik die gevolg van matiger Eskom-kragonderbrekings in Junie vergeleke met April en Mei, saam met ander versagtende faktore wat gehelp het om beter groeisyfers te genereer.

Submitted on Wed, 09/06/2023 - 11:48