Opvoedkunde

Honneursprogram in opvoedkundige sielkunde bemagtig steeds Potchefstroom Hospitaal

Die vrugte van ’n agt jaar lange veeleisende gemeenskapsonderneming kan nou duidelik in die Potchefstroom Hospitaal-projek gesien word.  Hierdie onderneming is deurlopend aan die gang gehou deur die onwrikbare passie, toewyding en verbintenis van die personeel wat sedert 2014 daarby betrokke is. Die begin van die projek kan so ver teruggevoer word as die kurrikulum van die BEdHons in opvoedkundige sielkunde van die Noordwes-Universiteit (NWU), wat in sy modules ’n groot klem op praktiese gemeenskapsbetrokkenheid plaas.

Submitted on Fri, 11/17/2023 - 08:53

Ondersoek inheemse pedagogieë in die tog om Suid-Afrika se Eurosentriese kurrikulum te verander

Universiteitskurrikulums moet by ongemaklike gesprekke betrokke raak om hedendaagse uitdagings aan te pak, en in die afgelope paar jaar was daar ’n toenemende beweging na die dekolonisering van die onderwyskurrikulum in Suid-Afrika. Die vraag van “watter kennis het die grootste waarde”, of “wie se kennis het die meeste waarde” is die kern van hierdie debat.

Submitted on Tue, 11/07/2023 - 14:49

Twee sentrums om akademiese uitnemendheid te bevorder, word bekendgestel

Die Fakulteit Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Vrydag 20 Oktober die Sentrum vir Professionele Ontwikkeling vir Hoër Onderwys (CHEPD), en die Sentrum vir Afrikataalonderrig (CALT) – Tswana bekendgestel.

Vooraanstaande sprekers en vername gaste, geklee in ’n verskeidenheid kulturele Afrikadrag, het by die pragtige Roots Café in Potchefstroom opgedaag om die bekendstelling van die twee sentrums te vier.

Submitted on Wed, 11/01/2023 - 09:24

Professor Marius Smit op pad na nuwe horisonne

Professor Marius Smit van die Fakulteit Opvoedkunde het op 17 Augustus sy intreelesing, getiteld The symphony of seeds and harvest – harmonising the law, policy, and interventions to cultivate quality education, gelewer.

Prof Smit het in sy lesing gesê dat die harmonisering en behoorlike robuuste toepassing van die wet, goeie beleide en intervensies ’n onderwysstelsel kan daarstel wat die gehalte van onderwys in die land sal verbeter.

Hy het dit geïllustreer deur die volgende punte te beklemtoon:

Submitted on Thu, 08/31/2023 - 11:01

Professor Charlene du Toit-Brits is besig om die paradigma te verskuif

’n Intreelesing word as ’n betekenisvolle mylpaal in die lewe en loopbaan van ’n akademikus beskou. Dit is ’n geleentheid vir nuwe professorale kollegas om hulle innoverende navorsing op ’n direkte wyse aan te bied.

Professor Charlene du Toit-Brits het haar intreelesing, getiteld Are we there yet? A sense of ownership: Empowering Self-Directed Students in Higher Education, gelewer.

Die welkomswoord is deur professor Erika Serfontein, waarnemende skooldirekteur van die Skool vir Professionele Studies in Onderwys (SPSO), gespreek.

Submitted on Wed, 08/23/2023 - 07:39

UNESCO-leerstoel sit sy reis voort op sy pad om deure vir onderwys oop te maak

’n Sleutelagentskap van die Verenigde Nasies het sy vertroue in die Noordwes-Universiteit (NWU) getoon deur die leerstoel oor Multimodale Leer en Oop Opvoedkundige Hulpbronne vir ’n tweede termyn van vier jaar in te stel.

Die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kultuurorganisasie (UNESCO) het die NWU se voorlegging goedgekeur vir ’n hernuwing van die leerstoel, wat aanvanklik in 2019 aan die universiteit toegeken is. Die leerstoel is in Junie weer bekendgestel.

Submitted on Mon, 07/31/2023 - 15:08

Die gebruik van tegnologie om taalonderwysers vir die toekoms voor te berei

Terwyl debatte oor die gehalte van die opleiding van onderwysers voortwoed, is die Noordwes-Universiteit (NWU) besig om te soek na oplossings soos gemengde werklikheid, wat sal verseker dat goed voorbereide en doeltreffende onderwysers die land se klaskamers betree.

Die onlangse bevindings van die 2021-PIRLS-studie (Progress in International Reading Literacy Study) dui aan dat 81% van Suid-Afrika se graad 4-leerders nie met begrip kan lees nie, en het die debat oor die gehalte van die voorbereiding van voordiensonderwysers in die opvoedkundesektor weer laat opvlam.

Submitted on Mon, 07/31/2023 - 14:21

Bemagtiging van onderwys: bring tegnologiekennis na verarmde klaskamers

In ’n 4IR-wêreld maak die Noordwes-Universiteit (NWU) seker dat leerders by agtergeblewe skole nie agterbly nie, en dat hulle die gereedskap en kennis het om aan die uitdagings van die immerveranderende werksomgewing te voldoen.

Daarmee in gedagte het die Fakulteit Opvoedkunde op die NWU se Mahikengkampus ’n gemeenskapsprojek geïnisieer, naamlik “’n Diensleerprojek vir skole se opvoedkundige integrasie van IKT’s” (“A service-learning project for schools’ pedagogical integration of ICTs”).

Submitted on Tue, 07/04/2023 - 11:25