Gemeenskap

Honneursprogram in opvoedkundige sielkunde bemagtig steeds Potchefstroom Hospitaal

Die vrugte van ’n agt jaar lange veeleisende gemeenskapsonderneming kan nou duidelik in die Potchefstroom Hospitaal-projek gesien word.  Hierdie onderneming is deurlopend aan die gang gehou deur die onwrikbare passie, toewyding en verbintenis van die personeel wat sedert 2014 daarby betrokke is. Die begin van die projek kan so ver teruggevoer word as die kurrikulum van die BEdHons in opvoedkundige sielkunde van die Noordwes-Universiteit (NWU), wat in sy modules ’n groot klem op praktiese gemeenskapsbetrokkenheid plaas.

Submitted on Fri, 11/17/2023 - 08:53

NWU vier Kindergesondheidsdag saam met die Stadt Primêre Skool

Om Kindergesondheidsdag te vier, het die Fakulteit Gesondheidswetenskappe van die Noordwes-Universiteit (NWU) ’n klompie prettige aktiwiteite vir die kinders by die Stadt Primêre Skool gereël om die voordele van ’n gesonde leefstyl aan hulle oor te dra.

Leerders en ouers van die skool in Mahikeng se Montshioa-Stadt-dorpie is uitgenooi om die gebeurtenis by te woon wat op 12 Oktober 2023 by die Ratshidi-saal gehou is. Dit is deur die universiteit gereël om ’n bewustheid oor ’n gesonde leefstyl te skep, data in te samel en ’n goeie verhouding met die plaaslike gemeenskap te bou.

Submitted on Thu, 11/16/2023 - 15:48

Gemeenskapsbetrokkenheid neem ’n sentrale plek by die jaarlikse GeeXpo in

Gemeenskapsbetrokkenheid lê die Skool vir Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels by die Noordwes-Universiteit (NWU) na aan die hart, en hulle het onlangs weer die jaarlikse GeeXpo-gebeurtenis georganiseer. 

GeeXpo is ’n tegnologie- en innovasie-uitstalling wat baanbrekernavorsing, produkte en dienste van verskillende bedrywe, insluitende inligtingstegnologie, robotika, ingenieurswese en wetenskap, vertoon.

Submitted on Wed, 11/15/2023 - 10:19

Ontdek die paralimpiese helde van die toekoms: Suid-Afrika se soeke na glorie

Die Sportwetenskap-span van die Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie (CHHP) aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het onlangs na die Tlamelang Spesiale Skool net buite Mahikeng gereis om vir die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee (SASKOK) ’n reeks talentidentifikasietoetse op basketbalspelers in rolstoele te doen. SASKOKK is die Nasionale Olimpiese Komitee en Nasionale Paralimpiese Komitee vir Suid-Afrika.

Submitted on Wed, 11/15/2023 - 09:55

Geraldine Fraser-Moleketi en ander takel die onderwerp van die bou van staatskapasiteit

Hulle het niks teruggehou nie, hulle was eerlik in hulle evaluering van die probleme wat Suid-Afrika ervaar, en hulle het nie daarvan weggeskram om moontlik oplossings voor te stel nie. Dit was van die kenmerke van die eerste jaarlikse openbare lesing deur dr Geraldine Fraser-Moleketi, Suzanne Paxton en prof Somadoda Fikeni wat deur die uitvoerende komitee van die Konvokasie van die Noordwes-Universiteit (NWU) aangebied is.

Submitted on Tue, 11/14/2023 - 15:19

’n Blywende gedenkgeleentheid om ons personeel en studente te eer

Deur Steve Maphakathe

Die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Vrydag 3 November elkeen hulle jaarlikse gedenkdiens gehou ter ere van al die personeellede en studente wat gedurende die jaar oorlede is.

Twee-en-dertig studente en agt personeellede is oorlede – ’n getal wat die NWU glad nie verwag het nie.

Submitted on Wed, 11/08/2023 - 09:46

Momentum Beleggings Aardklop 2023 vier sy sukses

“Die produksies en pret van die afgelope week in Potchefstroom is die bewys dat Aardklop met mening terug is.”

Hierdie woorde van prof Daryl Balia, voorsitter van die Aardklop-direksie en die adjunk-visekanselier vir inligtingstegnologie en Potchefstroomkampusbedrywighede aan die Noordwes-Universiteit (NWU), word beaam deur Alexa Strachan, hoof- uitvoerende beampte van Momentum Beleggings Aardklop 2023 Nasionale Kunstefees, wat sê dat die fees ongetwyfeld die lewens verryk het van diegene wat dit bygewoon het.

Submitted on Tue, 10/10/2023 - 13:08

Oorbrug die gaping: Bevorder samewerking tussen die akademie en staatsdiens

Deur Steve Maphakathe

Die Skool vir Owerheidstudies in die Fakulteit Geesteswetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het op Dinsdag 3 Oktober ’n openbare seminaar gehou.

Die primêre doel van die seminaar was om die gaping tussen die akademie en die praktyk te oorbrug, met ’n bepaalde klem op die rol van die Skool vir Owerheidstudies.

Gebeurtenisse van hierdie aard help die universiteit om met sy belanghebbers in die regering te skakel.

Submitted on Tue, 10/10/2023 - 11:27