Navorsingsnuus

Ondersteuning en leiding van die NWU-gemeenskap maak graderingsreis makliker

Die vakgroep Inligtingstelsels aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het in prof Joshua Chukwuere sy eerste Y2-gegradeerde van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) gekry.

Hy is in inligtingstelsels, en spesifiek in ontluikende en digitale tegnologieë, aan die NWU opgelei. Prof Chukwuere is ’n medeprofessor in die navorsingsfokusarea…

Studie kyk na die gesondheidsvoordele van plantgebaseerde voeding

Navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) ondersoek die rol van heelvoedsel- plantgebaseerde voeding in Suid-Afrika.

Prof Andrew Robinson en dr Nanine Wyma, tans ’n meestersgraadstudent aan die NWU, is medestigters van die doktersvereniging vir voeding in Suid-Afrika (Physicians Association for Nutrition (PAN) South Africa). Hulle…

Van ideevorming tot kommersialisering – dit is NWU-navorsing wat ’n impak maak

Die Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuningskantoor (TOIO-kantoor) by die Noordwes-Universiteit (NWU) help innoveerders en entrepreneurs om hulle drome te bewaarheid.

Toe ’n derdejaar-BCom-student, Irene Nompini Tsele, haar idee vir ’n kosmetiekonderneming gekry het, het sy glad nie geweet dat ’n vennootskap met die universiteit…

MASARA fokus op musiek en die bewaring van inheemse musiek

Aristoteles het gesê dat musiek die mag het om die karakter te vorm en daarom by die opvoeding van jongmense ingesluit behoort te word. Hierdie aanhaling pas goed by die Noordwes-Universiteit (NWU) se navorsingsnisarea Musiekkunste in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (The Musical Arts in South Africa: Resources and Applications, MASARA…

Die fynere punte van die ontwikkeling van aanlyn multimedia-leerplatforms

Die sleutel tot ’n uitgebreide leerervaring met behulp van multimedia en aanlyn leerplatforms is om deelname onder Generasie Z-studente – mense wat tussen 1997 en die vroeë 2010’s gebore is – aan te moedig.

Dit is een van die bevindings van ’n navorsingspan van die Noordwes-Universiteit (NWU) nadat hulle die besonderhede van die…

NWU hersien die farmasie-internskapprogram

Vir die meeste gegradueerde farmasiestudente is die verpligte eenjaar-internskap in farmasie die eerste stap na hulle diens aan die gemeenskap en die begin van hulle professionele loopbane as aptekers in Suid-Afrika.

Die doel van die internskapjaar is om gegradueerdes te help om die kennis en vaardighede toe te pas wat hulle tydens…

Blaarskroei by mielies het komplekse oorsake, maar kan bestry word

Blaarskroei by mielies is ’n bedreiging vir voedselsekerheid, en hoewel dit komplekse oorsake het, kan dit doeltreffend bestuur word. Dit is een van die bevindings van ’n groep navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) wat hierdie plantsiekte by die universiteit se Molelwane-plaas in Mahikeng ondersoek.

Hulle navorsing toon dat die…

Studie ondersoek die samesmeltings van hoëronderwysinstellings

’n Onlangse studie wat deur ’n PhD-gegradueerde en personeellid van die Noordwes-Universiteit (NWU) Besigheidskool, dr Lungile Ntsizwane, uitgevoer is, het gekyk hoe om administratiewe stelsels en prosesse tydens samesmeltings binne Suid-Afrikaanse hoëronderwysinstellings makliker te integreer.   

Sy sê hoëronderwysinstellings gaan deur…

Aanspreeklikheid en opleiding is die sleutels tot beter finansiële bestuur in munisipaliteite

Plaaslike munisipaliteite in Noordwes het nie skoon oudits ontvang nie omdat hulle die finansiële hulpbronne wanbestuur het. Dit is volgens ’n navorsingstudie wat deur dr Auchalie Mothupi in sy PhD-studies aan die Noordwes-Universiteit (NWU) uitgevoer is.

Die titel van dr Mothupi se tesis was “Developing an accountability framework to…

Dit is hoe die CHM lewens red

Die vroeë diagnose van oorgeërfde metaboliese siektes help nie net om te verhoed dat pasiënte ’n leeftyd van lyding het nie, maar dit red ook lewens.

Metaboliese siektes het ’n verskeidenheid lewensbedreigende gevolge, soos hartsiektes en tipe 2-diabetes. Die simptome van sommige van hierdie siektes is baie bekend en het nie…