Deskundiges

NNS gee befondsing vir steenkoolnavorsing by die NWU ’n hupstoot

Die soektog na meer volhoubare en groener steenkoolenergie het ’n hupstoot gekry deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se hernuwing van die Leerstoel vir Steenkoolnavorsing by die Noordwes-Universiteit (NWU).  

Die leerstoel het as deel van die NNS se Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChI) befondsing van R4,15 miljoen per jaar vir die volgende vyf jaar ontvang. Dit kom neer op meer as R20 miljoen oor die hele tydperk.

Submitted on Wed, 06/14/2023 - 10:43

Roei bosindringing uit

Bosindringing is ’n wêreldwye uitdaging, maar deur die multimiljoenrand-RIBS-projek word hierdie groot bydraer tot gronddegradering met hernude ywer aangepak.

RIBS is ’n akroniem wat vir “Rangeland Improvement through Bush Control and Sustainable Intensification to mitigate Climate Change and improve Livelihoods and Food Security in Southern Africa” staan.

Submitted on Wed, 06/14/2023 - 09:56

Jongste besluit deur die Monetêrebeleidskomitee verhoog onvermydelik die risiko vir oordrywing in die ekonomie

Die Monetêrebeleidskomitee (MBK) het op 25 Mei eenparig besluit om rentekoerse met ’n verdere 50 basispunte (bsp) te verhoog, en risiko’s vir inflasievooruitsigte wat steeds hoog is, aangevoer. Die MBK se vernaamste bekommernisse draai steeds om die moontlike tweederondte-uitwerking van hoër wesensinflasie en wisselkoersrisiko’s.

Submitted on Fri, 05/26/2023 - 13:51

Minister stel NWU-direkteur op Waternavorsingskommissie aan

Kundigheid is nodig om water – ’n noodsaaklike en skaars natuurlike hulpbron – te bewaar en te bestuur. Suid-Afrika is ’n relatief droë land en ervaar kritieke uitdagings wat onvoldoende water, probleme met watergehalte, onvoldoende infrastruktuur en inkonsekwente toegang insluit.

Die Waternavorsingskommissie (WNK) speel ’n integrale rol om die land in staat te stel om hierdie kwessies te hanteer.  Een van die NWU se eie mense tree nou na vore om haar deel in hierdie kommissie se belangrike werk te doen.

Submitted on Thu, 05/04/2023 - 14:08

Blaarskroei by mielies het komplekse oorsake, maar kan bestry word

Blaarskroei by mielies is ’n bedreiging vir voedselsekerheid, en hoewel dit komplekse oorsake het, kan dit doeltreffend bestuur word. Dit is een van die bevindings van ’n groep navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) wat hierdie plantsiekte by die universiteit se Molelwane-plaas in Mahikeng ondersoek.

Submitted on Fri, 03/31/2023 - 11:21

Studie ondersoek die samesmeltings van hoëronderwysinstellings

’n Onlangse studie wat deur ’n PhD-gegradueerde en personeellid van die Noordwes-Universiteit (NWU) Besigheidskool, dr Lungile Ntsizwane, uitgevoer is, het gekyk hoe om administratiewe stelsels en prosesse tydens samesmeltings binne Suid-Afrikaanse hoëronderwysinstellings makliker te integreer.   

Sy sê hoëronderwysinstellings gaan deur ’n ingewikkelde bestuursveranderingsproses wanneer hulle saamsmelt.

Submitted on Fri, 03/31/2023 - 11:09

Boek ondersoek die rol van musiek in emosies

Musiek kan ’n mens se gemoed kalmeer. Daar word gesê “musiek maak die woedende monster stil”.

Dit kan byvoorbeeld ’n omgewing van kalmte, romanse, leer en kreatiwiteit skep. ’n Nuwe boek deur prof Conroy Cupido, ’n akademikus van die Noordwes-Universiteit (NWU), kyk hoe vier visuele kunstenaars oorspronklike kunswerke geskep het oor die betekenis wat hulle aan musiek heg en hoe die musiek hulle emosies beïnvloed het.

Music, art and emotion: depictions of the night inspired by romantic art song is ’n ooptoegang- vakkundige boek wat op 22 Februarie bekendgestel is.

Submitted on Mon, 03/13/2023 - 09:55