Mensebelange

Ontmoet ons navorsers

Navorsers van regoor die fakulteite by die NWU gaan voort om opwindende werk op hulle kundigheidsgebiede te doen.

Prof Andries Moneyke is die direkteur van die navorsingsfokusarea Fisieke Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASReK).

Submitted on Fri, 04/19/2024 - 12:02

Navorsing kyk na natuurlike oplossings vir blootstelling aan gifstowwe wat gesondheid benadeel

Prof Sithandiwe Mazibuko-Mbeje van die Noordwes-Universiteit (NWU) het onlangs teruggekeer van sabbatsverlof in Ancona, Italië, waar sy baanbrekernavorsing in toksikologie gedoen het.

Prof Mazibuko-Mbeje het oor die verloop van sewe maande gedelf in ’n noodsaaklike studiegebied wat dikwels oor die hoof gesien word: die impak van gifstowwe op menslike gesondheid, veral in die ontwikkeling van siektes soos kanker en vetsug.

Submitted on Fri, 04/19/2024 - 11:41

Navorser gebruik kunsmossels om waterbesoedeling te moniteer

Waterbesoedeling is ’n beduidende omgewingskwessie met ’n verreikende impak op die samelewing. Dit is nie beperk tot plaaslike of streeksgrense nie, en word deur klimaatsverandering vererger, wat gesondheidsrisiko’s vir die mens tot gevolg het.

In die hantering van sulke geweldige risiko’s vir ons waterhulpbronne, het ons nou innovasie nodig – die soort van innovasie wat die Waternavorsingsgroep van die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur aan die Noordwes-Universiteit (NWU) toon.

Submitted on Fri, 04/19/2024 - 11:05

Dr Fortunate wil malaria uitroei

Dr Fortunate Mokoena het ’n visie. Hierdie senior lektor in biochemie by die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU) wil die vasteland wat sy haar tuiste noem ’n beter en veiliger plek vir sy burgers maak.

Sy hoop om dit te doen deur te help om malaria uit te roei.

Submitted on Fri, 04/19/2024 - 10:17

Drs Bam en Petzer sluit by hoogaangeskrewe onderwysbevorderingsprogram aan

’n Landswye inisiatief, die bevorderingsprogram vir onderrig by universiteite (Teaching Advancement at Universities (TAU) programme) se doel is om onderrig en leer in openbare hoër onderwys te verbeter.

Die program is ’n komponent van die nasionale raamwerk vir die bevordering van akademici as dosente by universiteite wat deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding bedryf word. Dit word deur Hoër Onderwys se Onderrig en Leer-vereniging van Suider-Afrika (Higher Education Teaching and Learning Association of Southern Africa) gekoördineer.

Submitted on Mon, 04/15/2024 - 10:32

NWU se Geoktrooieerde Rekenmeesterskap-studente blink uit in 2024 ITC

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het weer eens sy toewyding getoon om kundiges in geoktrooieerde rekenmeesterskap te produseer, soos dit uit die uitmuntende uitslae van sy studente in die onlangse eksamen van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) en die Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters van Namibië (ICAN) se Aanvanklike Toets van Bevoegdheid (ITC) geblyk het.

Submitted on Fri, 04/12/2024 - 09:02

Ons vier vordering en innovasie: van werwing tot registrasie

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Studente-inligtingstelselprojek (SIS-projek) – SIS Eagle – het op Dinsdag 2 April 2024 die student-kliënt-verhoudingsbestuurmodule CRM Nexus amptelik bekendgestel om die universiteit se aansoeksiklus vir 2025 te hanteer. Die CRM Nexus-module is ontwerp om die hele waardeketting vanaf werwing tot aansoeke en keurings meer vaartbelyn te maak.

Submitted on Wed, 04/10/2024 - 10:37

Plastiekbesoedeling plaas ’n demper op vierings

Daar word geskat dat 10 miljoen klein stukkies plastiek op die grasperk voor die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Regte in Potchefstroom lê, en die grond op die Fanie du Toit Sportterrein het ook hoë vlakke van plastiekbesoedeling. Dit plaas ’n demper op die vierings wat dikwels in hierdie ruimtes gehou word, en waar glinsterstofklappers en vuurwerke ’n blywende nalatenskap agterlaat – ongelukkig nie ’n goeie een nie. 

Submitted on Tue, 04/09/2024 - 09:43