Mensebelange

Bestuursrekenmeesters palm internasionale liggaam se top-Afrikatoekennings in

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het homself weer as een van die land se voorste rekeningkunde-instellings onderskei toe die NWU se Skool vir Rekeningkunde en sy Bestuursrekenmeesterskapprogram drie gesogte professionele Chartered Global Management Accountant (CGMA) Professional Africa-toekennings ontvang het. Die toekennings word deur die American Institute for Certified Public Accountants (AICPA) en die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) onderskryf.

Submitted on Thu, 12/07/2023 - 07:45

Negatiewe faktore lei tot derde kwartaal se BBP-daling

Die daling in die groei van die bruto binnelandse produk (BBP) tot -0,2% vanaf 0,5% in die tweede kwartaal van 2023 was erger as wat verwag is.

Statistieke Suid-Afrika het op 5 Desember die BBP-groeisyfers vir die derde kwartaal bekend gemaak. Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, sê negatiewe faktore het duidelik die positiewes oorheers tot ’n groter mate as wat in daardie tydperk verwag is.

Submitted on Wed, 12/06/2023 - 10:16

NWU onder topagt universiteite in Afrika vir omgewingsvolhoubaarheid

Die vernaamste aspek van die hantering van omgewings-, maatskaplike en beheerkwessies is om iets te doen om volhoubare oplossings te vind. Die Noordwes-Universiteit (NWU) is onder die voorste hoëronderwysinstellings in Afrika wat betref hulle reaksie op dwingende omgewings-, maatskaplike en beheerkwessies.

Submitted on Tue, 12/05/2023 - 12:55

Grafiese-ontwerpstudente en -gegradueerdes ontvang nog nasionale en internasionale erkennings

Kort op die hakke van pryse by die Loerie-toekennings en die Student Gold Pack-toekennings (lees meer: https://news.nwu.ac.za/nwu-designers-dazzle-loerie-and-student-gold-pack-awards), het studente en gegradueerdes in Grafiese Ontwerp van die Noordwes-Universiteit (NWU) verdere nasionale en internasionale erkenning vir hulle besondere kreatiwiteit en vaardighede ontvang.

Submitted on Mon, 12/04/2023 - 15:43

Prof Ian Rothman tot die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf) verkies

Hy is bekend vir sy omvattende kundigheid en talle navorsingsuitsette. Nou bevind prof Ian Rothman, direkteur van die Optentia-navorsingseenheid aan die Noordwes-Universiteit (NWU), hom weer eens in gesiene geselskap ná sy verkiesing as ’n lid van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika (ASSAf).

ASSAf het in 1996 tot stand gekom en verteenwoordig Suid-Afrika in die internasionale gemeenskap van wetenskapakademies.

Prof Rothman was in Taiwan, waar hy ’n hoofrede gelewer het, en het sy blydskap uitgespreek oor sy verkiesing tot ASSAf.

Submitted on Fri, 12/01/2023 - 10:23

NWU kyk verby beurtkrag na volhoubare groener energie-oplossings

Terwyl die huidige uitdagings aangepak word wat deur beurtkrag veroorsaak word, kyk die Noordwes-Universiteit (NWU) ook na langtermyn- volhoubare en groener oplossings vir die opwekking van hernubare energie. Dit sal nie net energiesekerheid verseker nie, maar ook die universiteit se verbintenis tot billike energie-oordrag onderstreep.

Submitted on Mon, 11/27/2023 - 15:11

Uitnemendheidstoekennings vier die NWU se buitengewone personeel

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het erkenning aan sy uitmuntende personeel verleen tydens die jaarlikse NWU Uitnemendheidstoekenningseremonie, wat op 23 November in Potchefstroom plaasgevind het.

Personeel het erkenning ontvang vir hulle buitengewone bydraes tot onderrig en leer, gemeenskapsbetrokkenheid, en navorsing en innovasie.

Submitted on Fri, 11/24/2023 - 10:35