Fakulteite Nuus

Koloniale tekste met ’n verskil verskaf insig vir vandag

Die voortgesette invloed van kolonialisme kan regoor die wêreld gesien word, aangesien dit ’n blywende impak op samelewings en kulture het. In Suid-Afrika was die nasleep van kolonialisme veral diepgaande en gekenmerk deur tye van Hollandse en Britse oorheersing.

’n Navorsingsprojek getiteld “Colonial Pasts and Transnational Futures”,…

Drs Bam en Petzer sluit by hoogaangeskrewe onderwysbevorderingsprogram aan

’n Landswye inisiatief, die bevorderingsprogram vir onderrig by universiteite (Teaching Advancement at Universities (TAU) programme) se doel is om onderrig en leer in openbare hoër onderwys te verbeter.

Die program is ’n komponent van die nasionale raamwerk vir die bevordering van akademici as dosente by universiteite wat deur die…

Plastiekbesoedeling plaas ’n demper op vierings

Daar word geskat dat 10 miljoen klein stukkies plastiek op die grasperk voor die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Regte in Potchefstroom lê, en die grond op die Fanie du Toit Sportterrein het ook hoë vlakke van plastiekbesoedeling. Dit plaas ’n demper op die vierings wat dikwels in hierdie ruimtes gehou word, en waar…

Kyk na volhoubare landbou om grond te bewaar

Pluimveemis kan boerderypraktyke in Suid-Afrika omkeer, veral vir bestaansboere in landelike gebiede. Dit is een van die navorsingsbevindings van Mandisa Mazibuko, ’n navorser van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe.  

Haar navorsing ondersoek die effek van pluimveemis op geselekteerde mieliekultivars en grondminerale met ’n…

’n Fakulteit wat omgee stap die ekstra myl vir leerders

Graad 12-leerders is op die drumpel van volwassenheid en moet besluite vir hulle toekomstige loopbane en leefstyle neem. Die las van hierdie besluite en verwagtings van ouers, onderwysers en die samelewing kan oorweldigend wees.

Te midde van hulle stres en bekommernisse, kan hulle op mentors soos prof Fazel Freeks, medeprofessor en…

Kom ons maak mynbou sexy

Professor Quentin Campbell van die Fakulteit Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit (NWU) is welsprekend en het ’n manier om iets raak te vat. Toe hy dus sê “dit is tyd om mynbou sexy te maak”, het die teenwoordiges by die NWU se heel eerste mynbou-indaba met ’n grinnik regop gesit.

Prof Campbell het tydens ’n groepsessie as…

NWU Biokinetika-student ontvang gesogte studentetoekenning vir Gesondheidswetenskappe by die ASAIPA Nasionale Mediese Toekennings

dat een van ons studente, Jayson Clancy, die studentetoekenning vir Gesondheidswetenskappe by die ASAIPA Nasionale Mediese Toekennings in 2024 gaan ontvang.Die toekenningseremonie sal op 29 Junie 2024 in Johannesburg plaasvind en dit is die eerste keer dat ’n NWU-student hierdie eer gaan ontvang.

Jayson het regdeur sy akademiese…

Prof Lebo Gafane-Matemane gaan mentorskapinisiatiewe op internasionale vlak lei

Prof Lebo Gafane-Matemane, medeprofessor in Fisiologie en voorstander van gemeenskapsbetrokkenheid by die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART) in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, is as die nuwe voorsitter van die Internasionale Vereniging vir Hipertensie (ISH) se Mentorskap- en Opleiding-komitee (MTC) aangestel.

Met haar…

Reserwebank bly baie versigtig te midde van onsekerhede

“Hoewel die meeste ontleders glo dat die rentekoerse in Suid-Afrika nou hulle hoogtepunt bereik het – indien daar nie groot skokke op ons wag nie – beskou die Monetêrebeleidskomitee (MBK) van die Suid-Afrikaanse Reserwebank om verstaanbare redes steeds die inflasierisiko’s as hoog.”

In sy kommentaar op die besluit van die MBK op 27…

Vennootskap bemagtig Malawiese dieetkundiges

’n Kundige span dokters en verpleegkundiges is nodig om doeltreffende behandeling te verseker vir pasiënte wat kritiek siek is. ’n Noodsaaklike toevoeging tot hierdie span is die dieetkundige, aangesien studies getoon het dat sonder die leiding van voedingskundiges, talle pasiënte aan wanvoeding ly terwyl hulle in die hospitaal versorg word.…