Stabiliteit in leenkoste is positief vir verbruikersvertroue

Soos algemeen te wagte was, het die Monetêrebeleidskomitee (MBK) weer met drie stemme teen twee besluit om die rentekoerse dieselfde te hou, soos met ’n soortgelyke besluit by die vorige vergadering van die MBK op 20 Julie.

Prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU), sê verder hierdie “aggressiewe verposing” was die regte besluit van die MBK as die algehele buitelandse en binnelandse faktore wat tans Suid-Afrika se ekonomiese omgewing vorm, in ag geneem word.

“Die MBK-ontleding bevestig dat die monetêre beleid nou beperkend is, met reële rentekoerse wat tans meer as 3% is.”

Volgens prof Parsons is die tydperk van stabiliteit in leenkoste, wat sedert Mei hierdie jaar ervaar word, nietemin ’n positiewe faktor in sake- en verbruikersvertroue op ’n tyd waar albei in ’n negatiewe terrein is en waar veral verbruikersbesteding onder groot druk is.

“Die inflasiekoers het ook in die afgelope maande gedaal, en daar was soms tekens van vordering op die teeninflasiefront. Hoewel die effense toename in inflasie in Augustus daarop dui dat inflasie taai bly, kan daar steeds verwag word dat dit in die maande wat voorlê stewig binne die inflasieteikenband van 3% tot 6% van die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) sal bly. “

Prof Parsons sê die rand sal nietemin waarskynlik onstabiel bly terwyl die markte verder op die wêreldwye ekonomiese vooruitsig, die Verenigde State se monetêre beleid en binnelandse faktore soos Suid-Afrika se verswakkende staatsfinansies reageer.

“Die SARB se president het ook die mate beklemtoon waartoe ’n afname in fiskale volhoubaarheid Suid-Afrika se landsrisikopremie dryf, die rentekoerse hoog hou. Met die MBK wat inflasierisiko’s steeds beskou as dat dit aan die styg is, is dit waarskynlik dat rentekoerse langer hoog sal bly en eers diep in 2024 verlaag sal word.”

Hy sê die SARB het sy bruto binnelandse produk (BBP) se groeivooruitsig vir 2023 as geheel tot 0,7% versterk, vergeleke met die 0,4% by die vorige MBK-vergadering, met ongeveer 1% wat in 2024 verwag word.

“Dit lyk of kapitaalvorming gelukkig ’n draaipunt bereik het. Verskillende ander negatiewe faktore in die ekonomie, soos dat verbruikersbesteding onder groot druk is, voorspel egter dat die balans van risiko’s vir die groeivooruitsig steeds aan die lae kant is. Dit beklemtoon weer eens die dringende behoefte om beleide en projekte wat groei aanmoedig, te implementeer.”

Submitted on Fri, 09/22/2023 - 12:16