Literature

Johannes Seema

Ngaka Johannes Seema ke Morupedi e moholo Lefapheng la Sekolo sa Dipuo Yunivesithing ya Leboya Bophirima, khemphaseng ya Vanderbijlpark. O na le Lengolo la Bongaka leo a le amohetseng ho tswa Yunivesithing ya Johannesburg. Ka Lengolo leo la hao, bopaki ke hore o itshetlehile dingolweng tsa Maafrika, haholo dingolweng tsa Basotho e leng dingolwa tsa Sesotho. Dingolweng tsena tsa Sesotho, o thahaselletse haholo semelong sa dingolwa jwalo ka ha dingolwa e le seipone sa setjhaba. Thahasello e ntse e le teng ho Diqatjwa tsa Basotho, e leng Neanotaba.

Philip van der Merwe

Philip van der Merwe is a senior lecturer in the School of Languages in the Subject Group: German at the North-West University (Potchefstroom Campus) in South Africa. He has published on the fiction of Hans-Ulrich Treichel and E.L. Doctorow. He teaches German literature as well as German as a foreign language.

P Ndlela

Dr Ndlela's field of expertise is South African and African-American Literature.  He is currently working with Professor I.S. Mekoa: (Research Professor in the School of Research and Postgraduate Studies) in a Research Project titled: “Culture, Identity & Nation-Building in South Africa”.