Opwindende nuwe era begin vir die NWU

Die inhuldiging van dr Bismark Tyobeka as die derde visekanselier van die Noordwes-Universiteit (NWU) is die begin van 'n opwindende nuwe reis vir die universiteit.

Dr Tyobeka, wat sy vyfjaartermyn as hoof en visekanselier op 1 Junie 2022 begin het, is amptelik op 26 Augustus tydens 'n prestigegeleentheid by die Feather Hill Hotel en Venue in Potchefstroom ingehuldig.

Die NWU se belangrikste belanghebbers, wat sy kanselier, dr Anna Mokgokong, en verteenwoordigers van die Ministerie van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovering en die Noordwes Provinsiale Regering ingesluit het, het die inhuldiging bygewoon.

Konsolidering van suksesse en herposisionering vir nuwe geleenthede

Dr Tyobeka sê dat die NWU sedert die stigting van die universiteit aan die eise en verwagtinge van sy belanghebbers voldoen het.

“Ons kan egter meer doen. Ons is gereed om selfs meer te bereik en voort te gaan om 'n sleutelrol te speel om oplossings vir samelewingsprobleme te vind om geleenthede vir ons belanghebbers te ontsluit. Ons moet dus ons voorneme versterk om 'n internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees, wat vir betrokke vakkundigheid, akademiese uitnemendheid en 'n etiek van omgee gekenmerk word.”

Hy sê die inhuldiging lui die begin in van 'n reis wat gekenmerk sal word deur die konsolidering van die NWU se suksesse en die herposisionering van die universiteit om nuwe velde en geleenthede – nasionaal en internasionaal – te verken.

Fokus op sleutelvraagstukke

Volgens dr Tyobeka sal die fokus oor die medium tot lang termyn op 'n paar sleutelvraagstukke wees. Dit sluit planne in om fondse vir die vermiste middelgroep en nagraadse studente in te samel as 'n manier om die NWU se bydrae tot die bou van 'n kennisekonomie te versterk.

Hy sê ander fokusgebiede sluit in die verhoging van die indiensneembaarheid van gegradueerdes en die ontwikkeling van entrepreneurskap, die dekolonisering van die kurrikulum en die volgehoue impak op die NWU se navorsings- en gemeenskapsbetrokkenheidsprogramme.

Die NWU sal ook klem plaas op internasionalisering en Afrikanisering, strategiese samewerkingsinisiatiewe vir die verbetering van voedselsekerheid in Noordwes, die verkenning van die haalbaarheid van 'n skool vir mynwese en mynbou-ingenieurswese, en die aanwending van innoverende oplossings ten opsigte van energie- en watersekerheid op die universiteit se kampusse.

Vennootskappe tussen die openbare en privaat sektor, die diversifisering van inkomstestrome, koste-optimalisering van interne personeel om die NWU in staat te stel om skaars vaardighede te werf en behou, die daarstelling van 'n mediese en 'n veeartsenyskool en die verbetering van die gehalte van studenteleierskap sal ook tydens sy termyn voorkeur kry.

“Ons wil 'n sterk bydrae tot die bou van die staat se kapasiteit maak, insluitend deur die vennootskappe waarby ons onlangs betrokke was, soos die een wat ons met die Spesiale Ondersoekeenheid (SOE)* het. Die versterking van betrekkinge en samewerking met die plaaslike regering sal ook ons spesiale aandag geniet.”

Ontwikkeling van inheemse tale

Dr Tyobeka sê dat die NWU meer fondse in die ontwikkeling van Tswana, Suid-Sotho en Zulu tot die vlak van volwassenheid as onderrigtale sal belê.

“Die NWU bly 'n nisbestemming vir Afrikaanssprekende studente wat gehalte-onderrig in hulle moedertaal wil hê – waarskynlik die laaste oorblywende bestemming van sy soort.”

Dr Tyobeka wys daarop dat terwyl ander dit as 'n bedreiging en 'n afwyking van die universiteit se transformasiepogings beskou, die NWU dit sien as 'n geleentheid om te demonstreer dat transformasie nie aan die uitwissing van inheemse Suid-Afrikaanse tale – waarvan Afrikaans een is – gelyk is nie.

“Ons transformasie- en dekoloniseringspogings moet Afrikaans gebruik as 'n norm om ander tale te ondersteun, soos daar reeds gesê is. Dit is moontlik solank ons nie enige van hierdie tale, Afrikaans ingesluit, as hindernisse vir toegang en insluiting gebruik nie.”

Hy sê dat die taalbeleid wat die NWU 'n paar jaar gelede tydens sy termyn as voorsitter van die Raad aanvaar het, duidelik uiteensit hoe die NWU se funksionele meertaligheid toegang en insluiting moontlik behoort te maak eerder as om dit te verhinder.

Mnr Bert Sorgdrager, voorsitter van die NWU-raad, het dr Tyobeka geluk gewens en gesê sy aanstelling as hoof en visekanselier is welverdiend en kom op die regte tyd om die NWU op ʼn nuwe trajek te plaas.

Dr Tyobeka Prof Verhoef

Dr Bismark Tyobeka is deur prof Marlene Verhoef, registrateur van die NWU, as visekanselier ingehuldig.

procession

Die akademiese prosessie verlaat die saal ná die inhuldiging van dr Bismark Tyobeka.

Dr Bismark Tyobeka

Dr Bismark Tyobeka is ingehuldig as die Noordwes Universiteit se hoof en visekanselier.

Klik hier vir ʼn video en hoë resolusie foto's.

Om meer te lees, besoek:

 

Submitted on Sat, 08/27/2022 - 08:33