Eindige Groepe, Eenvoudige Groepe en Sporadiese Eenvoudige Groepe