Genderbewustheidsweek 2023 beklemtoon die verskeidenheid genders, diversiteit en inklusiwiteit in ’n opvoedkundige opset

Die doel van die Noordwes-Universiteit (NWU) om diversiteit en inklusiwiteit onder studente, personeel en ander belanghebbers te bevorder, sluit nou Genderbewustheidsweek as kritieke komponent in.

Genderbewustheidsweek het aanlyn plaasgevind en die aanbieders was dr Louis Postma, senior lektor, en dr Annamagriet de Wet, albei van die Potchefstroomkampus. Die veldtog het van 7 tot 11 Augustus regoor al drie kampusse van die universiteit plaasgevind. Die fokus van die onderwerp hierdie jaar was die verskeidenheid genders wat daar is. Die week het begin met gassprekers wat die deelnemers aangemoedig en onderrig het.

Op dag 1 het professor Anthony Brown, hoof van die Departement Opvoedkundige Sielkunde by Universiteit Stellenbosch, insiggewende kommentaar gelewer oor die beduidendheid daarvan om die diversiteit en die vloeibaarheid van gender te verstaan wanneer beleide en wetgewing ontwikkel word. Dit het die toon vir die res van die week aangegee.

Die bevindings van ondersoeke wat deur Charne Coetzee en Alberto Casaleggio (albei honneursgraadstudente) na die sosialemediagedrag van jong volwasse mans en vroue gedoen is, is daarna gedeel. Albei het aangevoer dat daar verskille is tussen die manier waarop mans en vroue op sosiale media reageer. Martin Potgieter, ook ’n honneursgraadstudent, het inligting gedeel oor die onderskeid tussen heteroseksuele vroue en homoseksuele mans.

Die tweede dag het begin met ’n paneelbespreking onder die besoekende sprekers oor genderinklusiwiteit en diversiteit. Dr Annamagriet de Wet het daarna insiggewende inligting oor onderwyswetgewing gedeel, en onderwerpe soos gender, diversiteit, menseregte en maatskaplike geregtigheid aangeraak. Dr De Wet het voortgegaan om te sê dat dit noodsaaklik is om ander mense se perspektiewe in gedagte te hou en om nie jou eie emosies tydens besprekings op hulle te projekteer nie, aangesien argumente dikwels driftig of emosioneel raak.

Daarbenewens het professor Anthony Brown voorgestel dat die nasie se wette en regulasies die veiligheid behoort te waarborg en die diversiteit van seksuele oriëntasie en gender in die opvoedkundige en institusionele opset moet bevestig. Professor Jacques Rothman, ’n medeprofessor in Sosiologie, het dit onderskryf toe hy gepraat het oor die wanordelike verhouding tussen harde en sagte manlikhede en die naasbestaan van dominante en uiteenlopende uitdrukkings van manlikheid in sosiale kontekste.

Die derde dag het begin met dr Postma wat Miles Kean Cilliers Robinson by die vertoning en bespreking van die “Call-Me-Miles”-video voorgestel het. Die gehoor het die geleentheid gehad om vir Miles, ’n jong, vreeslose en bruisende persoon, te ontmoet. Die film fokus op sy probleme om tydens sy hoërskooljare as trans- nie-binêre persoon te oorleef.

Miles het genoem dat sy hoërskooljare saam met sy ma vir hom die uitdagendste was. “Ek het myself gehaat, my ma het negatief gereageer toe ek my situasie blootgelê het, en die enigste manier waarop ek die situasie kon hanteer, was om myself te sny sodat ek fisieke pyn kon ervaar,” sê Miles.

Hy het beklemtoon dat die universiteit ’n gender-inklusiewe omgewing vir alle studente behoort te verskaf. Hy het dosente aangemoedig om studente te beskerm en insidente van homofobiese treitering aan die toepaslike owerhede te rapporteer.

Professor Anthony Brown het op die laaste dag van die Genderbewustheidsweek die paneel met ’n interessante stelling gelaat, wat die gehoor gefassineer het. Professor Brown het beklemtoon dat hoewel sommige instellings moet improviseer wat gender-inklusiwiteit betref, daar skole is wat transgender leerders aanvaar, en dat daardie skole geloof behoort te word.

Dr Postma het in reaksie daarop gesê dat die Genderbewustheidsweek ’n groot sukses was. “Ek glo dat die deelnemers ’n opwindende en opvoedkundige week beleef het, en ek bedank julle almal vir die pragtige en insiggewende aanbiedings – dit was baie leersaam,” het dr Postma bygevoeg.

“Om die Genderbewustheidsweek te reël, verg baie beplanning en inspanning. Ek wil graag die Fakulteit Opvoedkunde, Edu-HRight (Onderwys en Menseregte in Diversiteit) en al die gassprekers bedank dat hulle dit so ’n groot sukses gemaak het. Ons doelwit is om dinge eenvoudig te hou en ’n verwelkomende opvoedkundige opset te ontwikkel wat ons bestaande verskeidenheid sal akkommodeer,” het dr Postma afgesluit.

...

Van links: professor Jacques Rothmann, dr. Annamagiet de Wet, Miles Kean Cilliers Robinson en dr. Louis Postma

 

Submitted on Mon, 08/21/2023 - 07:31