Etiese leierskap vir die nuwe werksomgewing

Een van die grootste uitdagings vir leiers in die huidige toenemend aanlyn besigheidswêreld is hoe om hulle werk as bestuurders uit te voer. In die verlede was dit vir leiers makliker om ’n kultuur van vertroue en integriteit te bevorder, omdat hulle geweet het wat elkeen besig was om te doen en hulle kon sien wanneer iemand nie in ooreenstemming met hulle etiese oortuigings optree nie. Maar nou, met ’n werksmag wat oor afstande heen werk en oor verskillende lande versprei is, sukkel organisasies om seker te maak dat werknemers regoor departemente en geografiese liggings hulle etiese standaarde konsekwent navolg. Leiers in besighede moet voorbereid wees om hulle spanne deur hierdie snel ontwikkelende konteks van werk te lei en moet weet waarom etiese leierskap nou meer as ooit vantevore van belang is.

Etiese leierskap gaan nie net daaroor om te doen wat reg is nie. Dit gaan ook daaroor om te verstaan wat dit vereis om ’n verskil in jou organisasie en die wêreld in die algemeen te maak. Etiese leiers het ’n verantwoordelikheid om die status quo uit te daag, ou en aanvaarde norms te bevraagteken en nuwe maniere te vind om oor ou probleme te dink. Hulle is in staat om die wisselende getye van hulle bedrywe te navigeer en hulleself en hulle spanne gefokus te hou op die skepping van ’n positiewe verandering terwyl hulle steeds winsgewend bly. Etiese leiers is bewus van hulle morele verpligtinge en verantwoordelikhede, hulle het ’n goeie doelgerigtheid en waardegedrewenheid, integriteit en aanspreeklikheid. Hulle kies nie kortpaaie nie, en hulle offer nie hulle oortuigings ter wille van persoonlike gewin op nie, aangesien hulle weet dat dit die vertroue in hulle asook in die organisasie waar hulle die leiding neem, sal ondermyn.

Selfs as ’n mens in ag neem hoe ver ons as ’n nasie gevorder het en hoeveel vordering ons ten opsigte van menseregte, geslagsgelykheid, rassisme en xenofobie gemaak het, is dit duidelik dat hierdie kwessies steeds vandag met ons is en nou meer as ooit tevore ons aandag vereis. Ons het etiese leiers nodig wat bereidwillig is om op te staan vir dit waarin hulle glo, selfs al beteken dit om teen die stroom te swem. Etiese leierskap kan help om ons toekoms te vorm deur ’n omgewing te skep waar mense veilig genoeg voel om hulle oor onreg uit te spreek sonder dat hulle vervolging of weerwraak van diegene om hulle vrees, en sonder die vrees dat hulle weens hulle oortuigings uitgesluit sal word.

Etiese leiers word ook beskou as goeie rentmeesters, wat omgee oor die mense wat hulle lei en daardie mense eerste stel in alles wat hulle doen. Die rede hiervoor is dat etiese leierskap nie net oor die individue aan die voorpunt gaan nie, dit gaan ook oor die span wat gelei word. Dit gaan oor die aard van die kultuur wat jou organisasie skep, hoe jou werknemers mekaar behandel en hoe hulle saam na ’n gedeelde doelwit streef. Dit beteken dat etiese leiers altyd hulle beginsels bokant hulle persoonlike ambisies of begeertes sal plaas, aangesien hulle weet indien hulle dit nie doen nie, hulle op die ou end nie doeltreffende leiers sal wees nie. Die doel is om ’n meer billike samelewing te skep waar elkeen dieselfde geleenthede en toegang tot hulpbronne het.

Ons leef in ’n tyd van groot onsekerheid. Die wêreld verander teen ’n snelle tempo, en ons het leiers nodig wat kan help om ons deur hierdie onstuimige tye te lei. ’n Beter toekoms kan verkry word deur leiers te ontwikkel en te koester wat die kennis en die vaardighede het om probleme op te los, asook die morele karakter om hulle te help om wyse besluite te neem. Ons het sulke leiers nou meer as ooit nodig, en ons het almal die morele verantwoordelikheid om ons deel te doen om hulle te help vorm.

...

Dr Joseph Sekhampu

Hoofdirekteur: NWU Besigheidskool

Submitted on Wed, 02/01/2023 - 10:32