Beleide wat groei aanmoedig, moet dringend geïmplementeer word

In sy kommentaar op die jongste monetêrebeleidsoorsig van die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) sê prof Raymond Parsons, ekonoom van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Besigheidskool, dat dit nou dringender as ooit is om beleide en projekte te implementeer wat groei aanmoedig.

Die SARB se omvattende monetêrebeleidsoorsig het bevestig dat beide die wêreldwye en binnelandse ekonomiese tendense leenkoste nog langer hoog gaan hou – selfs dalk tot laat in 2024.

Prof Parsons sê dat dit hoofsaaklik die gevolg is daarvan dat die meeste sentrale banke, insluitende die SARB, steeds inflasietendense as problematies beskou, hoewel inflasie oor die algemeen besig is om te daal.

“Die SARB beskou die huidige inflasievooruitsig in Suid-Afrika as dat dit op ’n onseker trajek is, en as hierdie beskouing teen die volgende vergadering van die Monetêrebeleidskomitee in November steeds voortduur, sal die data dalk ’n verdere aggressiewe verposing vereis.”

Hy sê dat die hersiening van die monetêre beleid die ontwikkeling van ’n selfs hoër fiskale tekort beklemtoon het as wat vroeër verwag is; en ’n tekort het op die lopende rekening van die betalingsbalans ontwikkel.

“Hierdie twee tekorte wat saamval, sal in die Mediumtermynbegroting op 1 November hanteer moet word op wyses wat onsekerheid verminder, vertroue bou en groei bevorder. Aangesien die monetêrebeleidsoorsig vir eers die monetêre beleid so konserwatief gemaak het as wat dit kon, is dit dringender as ooit om beleide en projekte wat groei bevorder, te implementeer. Alle oë sal op die Mediumtermynbegroting wees om volhoubare fiskale uitkomste te produseer,” sluit hy af.

Submitted on Wed, 10/18/2023 - 09:19