NWU verwelkom nuwe VSR-lede

Die Noordwes-Universiteit (NWU) verwelkom sy pas verkose Verteenwoordigende Studenteraad (VSR), wie se termyn amptelik op 6 September begin het.

Die huidige VSR sal vir ’n tydperk van een jaar onder die leierskap van die VSR-voorsitter, Yikumba Andreas, ’n gegradueerde in Bestuurswetenskappe en Bemarkingbestuur en tans ’n baccalaureusgraadstudent in Ekonomiese Wetenskap met Ekonomie en Risikobestuur, dien.

 “Die NWU-bestuur en ‑personeel is daartoe verbind om met die VSR saam te werk en betrokke te raak op verskillende gebiede wat ons studente raak,” sê dr Bismark Tyobeka, hoof en visekanselier.

Hierdie gebiede sluit belangrike kwessies in soos finansiële bystand, transformasie en inklusiwiteit, die skep van ’n veilige, bevorderlike en lewendige studente-omgewing, die voorbereiding van studente vir indiensneembaarheid en entrepreneurskapsgeleenthede, en studentewelstand.

 “Ek word bemoedig deur die kaliber van studenteleiers wat ons by die NWU het.” Dr Tyobeka sê die universiteit sal, soos dit in sy onderrig- en leerstrategie uiteengesit word, voortgaan om daarna te streef om gegradueerdes te produseer wat verantwoordelike en betrokke lede van die samelewing, kundige en hoogs opgevoede professionele lui, innoverende en aanpasbare kritiese denkers , beginselvaste dienende leiers en vaardige samewerkers, asook spanwerkers is.

 “Dit is noodsaaklik dat diegene wat in studenteleierskapsposisies dien die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid moet verstaan wat die posisies vergesel. Ons is besig om ’n studenteleierskapsakademie te stig om leierskapsopleiding aan studente te verskaf. Die studenteleierskapsakademie sal nie net op kwessies in die studenteleierskaps- en beheeromgewing fokus nie, maar sal studente ook op ’n lewe in die raadsaal voorberei.”

Dr Tyobeka wens die VSR-lede met hulle verkiesing geluk. Hy sê dat die NWU daarna uitsien om met hulle saam te werk om gesonde kampusse te verseker wat goed funksioneer. Hy sluit af met die gedagte dat studente en bestuur saam die NWU-gemeenskap tot groter hoogtes kan neem en kan voortgaan om ’n lewendige studente-ervaring te skep.

Mnr Bert Sorgdrager, voorsitter van die NWU Raad, sê die Raad sien uit daarna om saam met die nuwe VSR in bestuurstrukture en komitees te werk om sukses en volhoubaarheid te verseker.

....

Die Noordwes-Universiteit se huidige VSR. Agter is Beatha Groenewald, Ntokozo Mlotshwa, Anneri du Preez, Franklin Kriel, Carissa de Klerk, Kananelo Mlangeni, Thapelo Tshabalala en Nomvula Chasakara. Voor is Boitumelo Raborolo, Ramokhele Makhothi, Koketso Ella Mogoshoa (waarnemende adjunkvoorsitter), Yikumba Andreas (voorsitter), Hlankaniphile Mdladla (sekretaris-generaal) en Constance Baloyi.

Submitted on Thu, 09/08/2022 - 07:54