NWU stel nuwe adjunk-visekanselier vir kampus in Mahikeng aan

Belinda Bantham -- Fri, 11/24/2017 - 15:44

NWU stel nuwe adjunk-visekanselier vir kampus in Mahikeng aan

Die Raad van die Noordwes-Universiteit (NWU) het op sy vergadering van 23 November Prof Marilyn Setlalentoa as die nuwe adjunk- visekanselier vir toegewysde funksies en kampusbedryf vir sy kampus in Mahikeng aangestel. Sy is aangestel vir ʼn termyn van vyf jaar.

Bykomend tot haar uitgebreide kennis en ervaring op verskeie gebiede van onderrig, navorsing en bestuur, is prof Setlalentoa bekend vir haar gemeenskapsbetrokkenheid. Sy is in Julie hierdie jaar as uitvoerende dekaan van die Fakulteit Geestes- en Sosiale Wetenskappe aangestel, nadat sy sedert 2015 as dekaan van die voormalige Fakulteit Geestes- en Sosiale Wetenskappe op die kampus in Mahikeng gedien het. Voor dit het sy ’n veelbelowende loopbaan aan die NWU geniet en as direkteur van die Skool vir Sosiale Wetenskappe, en ook as hoof van die departement gedien, en as senior lektor gewerk.

Haar vorige werk het skofte as maatskaplike werker by die Kamer van Mynwese se Sentrum vir Menslike Ontwikkeling, die Departement van Verdediging en die Departement van Gesondheid en Maatskaplike Welsyn ingesluit.

Sy het ’n PhD aan die Noordwes-Universiteit verwerf, en ’n MA aan die Randse Afrikaanse Universiteit (Universiteit van Johannesburg). Prof Setlalentoa het haar BA (Hons) aan die Universiteit van die Noorde (Universiteit van Limpopo) verwerf. Sy het ook verskeie kursusse in navorsingsmetodologie, navorsingsleiding, berading, leierskap, asook ’n assessorskursus voltooi.

Prof Setlalentoa het verskeie artikels by konferensies aangebied en in geakkrediteerde vaktydskrifte en ander tydskrifte en verslae gepubliseer.

Haar passie vir maatskaplike werk en haar aktiewe betrokkenheid by gemeenskappe het daartoe gelei dat sy vanaf 2004 tot 2009 as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe (SARMD) gekies is. Sy het ook van 1999 tot 2004 as SARMD-visevoorsitter gedien.

Prof Setlalentoa se leierskapsvermoëns het daartoe gelei dat sy termyne as voorsitter van die National Welfare Social Council for Social Services and Development Forum en die National Council of Family and Marriage Society of South Africa (Famsa) gedien het.

Sy was ook ’n lid van verskeie verenigings soos die Nasionale Lotery se verspreidingstrustfonds vir liefdadigheidsorganisasies, die Maatskaplike Verligtingsfonds van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Voorkoming van Kindermishandeling en Verwaarlosing, die Heartbeat-gemeenskapsontwikkeling, die Provinsiale Gesondheidsraad en die Botshelo Waterraad.

Die Raad het haar met haar aanstelling gelukgewens en hulle volle vertroue uitgespreek in haar vermoë om die NWU se kampus in Mahikeng tot selfs groter sukses te voer.

 

Navrae:           Willie du Plessis :082 590 0692

Datum:            24 November 2017

 

 

Prof Marilyn Setlalentoa

 

Enquiries:                       Willie du Plessis :082 590 0692

Date:                            24 November 2017