Studie toon beduidende verbetering in die oorlewing van kinders en moeders

Johan Van Zyl -- Fri, 09/30/2016 - 09:27

Studie toon verbetering in die oorlewing van kinders en moeders

Volgens ´n wetenskaplike studie waaraan prof Alta Schutte van die Noordwes-Universiteit (NWU) deelgeneem het, is uitgebreide gesondheidsdekking, groter toegang tot gesinsbeplanning en minder sterftes onder pasgebore babas en kinders onder die ouderdom van vyf jaar van die verskeie gesondheidsverbeterings wat bydra tot vordering om die Verenigde Nasies se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte te bereik.

Obesiteit by kinders, alkoholverbruik en sterftes wat deur geweld veroorsaak word, bly egter steeds belangrike probleme wat talle nasies aan die einde van die eerste jaar van die 15-jaardoelwitte moet hanteer.

Die studie deur die internasionale Global Burden of Disease Study- (GBD-) samewerkingsonderneming wat pas in The Lancet gepubliseer is, ontleed elke land se vordering na die bereiking van gesondheidsverwante Volhoubare Ontwikkelingsdoelwit (VOD) -teikens deur ´n algehele VOD-indekstelling te skep. Lande word dan aan die hand van hulle tellings gerangskik om aan te dui watter nasies die naaste aan die bereiking van die teikens is.

´n Nasie se VOD-indekstelling word op ´n skaal van nul tot 100 gegrond. Ysland is gevolglik boaan die lys met ´n telling van 85. Die land met die laagste telling is die Sentraal-Afrikaanse Republiek, met 20. Die Verenigde State het ´n telling van 75, net onder Slowenië, Griekeland en Japan, wat almal 76 behaal.

Prof Schutte sê Suid-Afrika het ´n telling van 38, wat soortgelyk is aan dié van Indië op 37, maar laer as al die ander BRICS-lande (Brasilië en China op 55, en Rusland op 49). “Die verslag beklemtoon verder dat Suid-Afrika se gesondheidsverwante VOD-indeks van 38 op grond van sy sosiodemografiese indeks baie laer is as wat mens van ´n land met sy vlak van sosiodemografie sou verwag. Suid-Afrika het ´n goeie telling verkry vir VOD-verbeterings in vaardige geboortebystand, huishoudelike besoedeling, uittering en groeibelemmering, maar het swak gevaar met geweld, MIV,  tuberkulose, hepatitis B, en padbeserings,” sê Schutte.

Om te sien hoe nasies met mekaar vergelyk, is lande op grond van ´n kombinasie van onderwys, fertiliteit en inkomste per capita in vyf kategorieë verdeel. Hierdie nuwe kategorisering gaan verder as die historiese “ontwikkelde” teenoor “ontwikkelende”, of ekonomiese verdelings wat uitsluitlik op inkomste gebaseer is.

Die studie se belangrikste bevindings sluit in:

  • Daar was 'n beduidende verbetering in die oorlewing van kinders en moeders oor die afgelope 25 jaar.
  • Meer vaardige dokters, verpleegkundiges en vroedvroue help met kindergeboortes.
  • Talle lande het groter toegang tot noodsaaklike gesondheidsdienste, veral antiretrovirale terapieë om MIV te behandel, en meer malarianette is beskikbaar.
  • Minder mense sterf as gevolg van onveilige drinkwater en swak sanitasie, asook lugbesoedeling.
  • Lande met hoër sosio-ekonomiese status se sterftesyfer as gevolg van chroniese siektes, padbeserings en geweld het vinniger gedaal.
  • Lande in die laer sosiodemografiese groepe se kinderuittering en groeibelemmering het vinniger gedaal.

Die navorsers meld dat hierdie verbeterings volgehou en in talle gevalle versnel moet word om die ambisieuse VOD-teikens te behaal.  Die bevindings beklemtoon ook die belangrikheid van inkomste, onderwys en geboortesyfers as aandrywers van die verbetering van gesondheid, en dat beleggings in daardie gebiede alleen nie voldoende sal wees nie.

“Ons weet dat internasionale teikens lande en skenkers kan motiveer,” sê IHME se direkteur, dr. Christopher JL Murray. “Die internasionale Global Burden of Disease-samewerkingsonderneming is daartoe verbind om ´n onafhanklike evaluering van vordering ten opsigte van die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte te verskaf.”

Kenia se VOD-indekstelling het tussen 2000 en 2015 van 33 tot 40 toegeneem. Die voorkoms van kinderuittering daar as ´n persentasie van die bevolking het van 39% in 2000 tot 26% in 2015 gedaal. Een potensiële aandrywer van die afname in uittering in Kenia is die gepaardgaande toename in toegang tot gesondheidsdienste. In 2015 het 70% van Keniane wat noodsaaklike gesondheidsintervensies nodig gehad het, dit ontvang, vergeleke met slegs 32% in 2000.

In Etiopië het die voorkoms van kinderuittering van 57% in 2000 tot 41% in 2015 gedaal. Hierdie verbeterings het voorgekom op ´n tydstip met verhoogde befondsing vir gesondheidsdiens aan kinders en pasgeborenes in die land: dit het van $13 miljoen in 2000 tot $190 in 2013 gegroei – 14 keer meer.

Brasilië het groot vordering gemaak om kindersterftes te verminder en die afgelope 15 jaar bykans 50% van die sterftes onder kinders jonger as vyf jaar uitgeskakel. In 2000 het 31 kinders vir elke 1 000 lewendige geboortes in Brasilië gesterf. Daardie syfer het in 2015 tot 17 gedaal.

Die verhouding lande wat individuele teikens behaal het, wissel geweldig. Meer as 60% van die 188 lande wat bestudeer is, toon byvoorbeeld moedermortaliteitskoerse van minder as 70 sterftes per 100 000 lewendige geboortes, wat die VOD-teiken effektief bereik. In teenstelling hiermee het geen nasie die doelwit bereik om obesiteit by kinders te beëindig, of besmetlike siektes soos MIV of tuberkulose ten volle uit te skakel nie.

“Ons het konkrete voorbeelde van lande wat belangrike vordering ten opsigte van ´n verskeidenheid gesondheid-verwante VOD-aanwysers maak,” sê dr. Stephen S Lim, professor in Wêreldgesondheid aan die instituut vir gesondheidsmetriek en evaluering (IHME) aan die Universiteit van Washington, en die primêre skrywer van die studie. “Ons moet nou kyk na daardie lande wat sterk vordering maak om uit te vind wat hulle reg doen en hoe dit wyer toegepas kan word.”

Die GBD is die grootste en omvattendste epidemiologiese poging om verlies aan gesondheid oor plekke en tyd heen te kwantifiseer. Die GBD-onderneming – wat nou uit meer as 1 800 navorsers en beleidmakers in bykans 130 nasies en gebiede bestaan – word deur die instituut vir gesondheidsmetriek en evaluering (IHME) aan die Universiteit van Washington gekoördineer.

Nasies met die 10 hoogste en 10 laagste VOD-indekstellings:

Hoogste 10

1.     Ysland (85)

2.     Singapoer (85)

3.     Swede (85)

4.     Andorra (83)

5.     Verenigde Koninkryk (82)

6.     Finland (82)

7.     Spanje (82)

8.     Nederland (82)

9.     Kanada (81)

10. Australië (81)

 

Laagste 10 (laagste telling eerste)

1.     Sentraal-Afrikaanse Republiek (20)

2.     Somalië (22)

3.     Suid-Soedan (22)

4.     Niger (23)

5.     Tsjad (24)

6.     Demokratiese Republiek van die Kongo (24)

7.     Burundi (26)

8.     Mali (26)

9.     Afganistan (26)

10.  Sierra Leone (27)

 

Prof Alta Schutte