Xcel-studente bewys dat hulle innoverend is

Marelize Santana -- Thu, 06/20/2019 - 12:52

Xcel-studente bewys dat hulle innoverend is

Die 2019-groep Xcel-studente verbeter nie net hulle graad 12 Wiskunde- en Fisiese Wetenskappe-uitslae nie, maar verkry ook ervaring in die vaardigheid van probleemoplossing.

Die doel van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Xcel-program is om studente vir universiteitstudie voor te berei, veral studente wat graag ingenieurswese wil studeer. Dit word gedoen deur spesifieke vaardighede te ontwikkel, soos tyds- en finansiële beplanningsvaardighede, vaardighede ten opsigte van kreatiewe denke, asook praktiese vaardighede.

Die 2019-groep moes ook ’n CAD-kursus voltooi, en een van die uitkomste was om innoverende oplossings te skep om ’n selfoon te laai sonder om elektrisiteit van die kragnetwerk te gebruik.

CP Klopper, hulle dosent, verduidelik dat die studente ’n innoverende manier moes vind om elektriese energie te produseer om hulle fone te laai in ’n situasie waar geen elektrisiteit beskikbaar is nie, byvoorbeeld tydens beurtkrag.

Die studente het verskillende alternatiewe ondersoek, en oplossings wat gewissel het van sonkrag, windturbines, termo-elektriese generators en selfs gestoorde energie in die vorm van watertenks is voorgestel. Die studente moes unieke onderdele vervaardig om hulle uitvindsels te laat werk. Hulle het gebruik gemaak van CAD-sagteware (Siemens NX) om stelsels te produseer wat goed afgerond en duursaam moes wees. ’n Eksamineringspaneel het tydens hulle mondelinge en praktiese aanbieding daarvan ’n tegniese evaluering van elkeen van die projekte gedoen.

Twee studente het ’n stelsel ontwikkel wat op ’n termo-elektriese generator gebaseer is. Hierdie tegnologie werk deurdat dit elektrisiteit genereer so lank as wat ’n beduidende temperatuurverskil na ’n substraat gehandhaaf kan word. Die elektriese stroom is ’n funksie van die temperatuurverskil. Die studente het ’n omhulsel vir hulle toestel gemaak en die een kant van die substraat met ys afgekoel en die ander kant met ’n kers verhit. Die foon kon goed genoeg laai om die gebruiker in staat te stel om ’n noodoproep te maak of sosiale media te benut.

’n Ander student het gebruik gemaak van ligsensitiewe resistors om ’n sonnasporingseenheid te programmeer. Hierdie eenheid volg die son soos dit deur die dag deur die lug beweeg en verskaf die optimale hoek tussen die son en die sonpanele om te verseker dat die maksimum hoeveelheid elektriese krag deur die dag geproduseer word. Die programmering en implementering is met behulp van aanlyn hulpbronne gedoen, en die stelsel is in ’n spesiaal-ontwerpte omhulsel geplaas wat binne Siemens NX ontwerp is. Die opsie om die mikrobeheer af te skakel en al die krag na die foon te herlei, is ook geïmplementeer om dit vinniger te laat laai.

 “Ons is opgewonde en trots om die vlak van toewyding te sien wat elkeen van hierdie studente getoon het. Dit is waar ons die saad vir ’n belowende en opwindende loopbaan in ingenieurswese saai,” sê Elza Hattingh, die programbestuurder van die Xcel-program.

Die 2019-groep Xcel-studente spog trots met hul ongelooflike handgemaakte laaiers.

Wesly van der Nest het sy fiets ingespan met sy “laai-soos-jy-ry”-projek.