Werkswinkel leer betroubare data-insameling oor grondgebruik

Marelize Santana -- Mon, 06/10/2019 - 11:35

Werkswinkel leer betroubare data-insameling oor grondgebruik

Akkurate data-insameling is een van die belangrikste elemente van navorsing, en die NWU is trots op die uitstekende gehalte van sy navorsing.

Dit is dus gepas dat die universiteit gekies is om hierdie jaar se Collect Earth-werkswinkel van die Verenigde Nasies se Voedsel en Landbou-organisasie (FAO), die Europese Unie (EU) en die Departement van Omgewingsake (DOS) aan te bied.

Negentien plaaslike en internasionale deelnemers het tussen 21 en 24 Mei 2019 die werkswinkel bygewoon.

Deelnemers het twee EU-afgevaardigdes van Italië en Mosambiek onderskeidelik, drie verteenwoordigers van die Lesotho-regering, bestuurders van die DOS, en PhD-studente en studieleiers van die NWU se kampusse in Mahikeng en Potchefstroom ingesluit.

Prof Klaus Kellner, ’n kundige van die NWU op die gebied van gronddegradasie en verwoestyning, het die werkswinkel op die universiteit se kampus in Potchefstroom gefasiliteer. Hy sê dat die NWU se akademiese programme en geriewe hoë aansien geniet. “Hulle het ons om hierdie rede gekies, en dit is duidelik dat hulle ons kundigheid op die gebied van veldbestuur en grondgebruik, wat data-insameling,  verwerking en  interpretasie insluit, as uiters goed beskou.”  

Praktiese oefeninge bemagtig deelnemers

Dit is belangrik dat navorsers grondgebruik deeglik moet begryp, aangesien wêreldwye klimaatsverandering veranderinge ten opsigte van grondbedekking,  gebruik en  bestuur veroorsaak.

Die doel van die werkswinkel was om die deelnemers te leer om Collect Earth, ’n sagteware-instrument wat dit moontlik maak om data in te samel deur middel van Google Earth en die benadering van vergrote visuele interpretasie, te gebruik. Deelnemers het gekyk na foto’s wat op ’n spesifieke tyd van terreine in Suid-Afrika, Mosambiek en Lesotho geneem is en data ten opsigte van grondgebruik, grondbedekking en enige versteurings van die grond ingesamel. Hulle het daarna hierdie terreine geklassifiseer op grond van die stelsel wat deur die interregeringspaneel oor klimaatsverandering (IPCC) voorgestel is.

Prof Klaus sê dat die deelnemers Collect Earth onder die knie gekry het deur praktiese oefeninge met die verskillende sagtewarekomponente te doen. Dit het onder andere opname-ontwerp, databestuur en roosterskepping ingesluit.
    
Die volgende FAO Collect Earth-werkswinkel – vir kundiges uit alle Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap-lande (SAOG-lande) – is geskeduleer om later hierdie jaar in Botswana plaas te vind. Dit is egter moontlik dat die NWU se kampus in Potchefstroom weer die werkswinkel sal aanbied, aangesien dit is wat die organiseerders voorstel.

Afgevaardigdes wat die vierdag- FAO Collect Earth-werkswinkel by die NWU se kampus in Potchefstroom bygewoon het.