Welstand van Noordwes-gemeenskappe is prioriteit

Belinda Bantham -- Wed, 08/14/2019 - 10:21

Welstand van Noordwes-gemeenskappe is prioriteit

Dit is ʼn kommerwekkende feit dat sowat 61% van die Noordwesprovinsie se bevolking as hulpbehoewend geklassifiseer word. Dié skokkende syfer is die grootste bydraende faktor tot die gebrekkige welstand van gemeenskappe in die provinsie, en volgens die regering is dit ʼn belangrike sosiale, ekonomiese en politieke ontwikkelingsuitdaging.

Die regering het daadwerklike hulp nodig en dit het die Noordwes-Universiteit (NWU) genoop om opnuut by nog ʼn gemeenskapsbaseerde inisiatief betrokke te raak.

Die Gesondheidsdepartemente van die Noordwes en die Wes-Kaap het pas hande met die NWU gevat en die NOW! (North West On Wellness) gesondheidsbevorderingsinisiatief geloods vir die opheffing van gemeenskappe se welstand.

Hierdie inisiatief is op die WOW! (Western Cape On Wellness) vennootskapsprogram gebaseer, wat vyf jaar gelede deur die Wes-Kaapse regering op die been gebring is.

Hierdie dinamiese program het tot dusver groot suksesse in gemeenskappe, werksplekke en gesondheidsorgfasiliteite behaal. WOW! bemagtig gemeenskapslede om gesonder leefstylbesluite deur ondersteunde selfgeleide gewoontes te maak om kroniese siektes soos hartkwale, diabetes en obesiteit te voorkom, verminder en beter te beheer. WOW! bevorder gesamentlike leer, aksie en verantwoordelikheid vir beter gesondheid en welstand.

Die NWU se Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) het by die Noordwes Departement vir Gesondheid gaan aanklop, en na suksesvolle onderhandelinge sal die WOW! gesonde leefstyl vennootskapsprogram nou gekontekstualiseer en getoets word om in die Noordwesprovinsie as die NOW!-inisiatief geloods te word.

Die NOW!-inisiatief sal ooreenkomstig gemeenskapslede bemagtig om beter leefstylbesluite te neem en verantwoordelikheid vir hul eie gesondheid te neem.

AUTHeR doen multidissiplinêre, interdissiplinêre en transdissiplinêre navorsing om realistiese oplossings vir daadwerklike uitdagings rondom gesondheid en welstand te bied. Hul navorsing het ʼn werklike impak op die samelewing, en gefokus op drie gebiede:

  • Gesondheidsbevordering en die aktivering van welstand
  • Volhoubare diëte as ʼn noodsaaklike deel van welstand
  • Volhoubare gemeenskapsontwikkeling vir welstand

Volgens prof Petra Bester, direkteur van AUTHeR, is die provinsiale regering nie veronderstel om alleen vir die verskeie maatskaplike- en gesondheidsverantwoordelikhede verantwoordelik te wees nie. “Ons besef dat ons ook ons moue moet oprol en die nodige hulp en kundigheid moet aanbied waar daar ʼn behoefte is. Alles wat ons by AUTHeR aanpak, is direk belyn met die regering se Nasionale Ontwikkelingsplan vir 2030.”

“Ons benader ons rol vanuit ʼn holistiese perspektief vir die bevordering van fisiese-, psigososiale- en geestelike welstand van ons gemeenskappe. Na opwindende gesprekke het die gesondheidsdepartement 10 individue in Noordwes geïdentifiseer om opgelei te word om verantwoordelikheid vir die uitrol van die NOW!-inisiatief te aanvaar, met die hoofdoel om gesonder gemeenskappe te bewerkstellig, terwyl die inisiatief bestaande gesondheidsorgsisteme sal versterk,” sê sy.

Prof Frederick Marais van WOW! het hierdie welstandskampioene, soos hulle in die gemeenskappe sal bekend staan, onlangs deeglik opgelei. Hierdie opleiding sal hulle in staat stel om saam individuele gedragsverandering en omgewings wat welstand bevorder te skep, met die klem op verhoogde fisiese aktiwiteit, gesonde eetgewoontes en gewigsbeheer. Die eerste groep kampioene bestaan uit:

  • Ses gesondheidsorgwerkers
  • Een jeugsentrum-koördineerder
  • Twee Love Life-verteenwoordigers (MIV-voorkomingsinisiatief)
  • Een verteenwoordiger van die Kantoor van die Premier

Volgens prof Bester is die feit dat Noordwes se gesondheidsorgsisteme oorlaai word terwyl baie gesondheidsaktiwiteite tuis gedoen kan word, een van die grootste probleme wat tot gebrekkige welstand lei. “Toegang en gebrekkige infrastruktuur is reuse uitdagings, maar wanneer die welstandskampioene begin om gemeenskappe te bemagtig om op ʼn volhoubare manier gesonder leefstyle te handhaaf, sal die druk op die gesondheidsorgsisteme outomaties verlaag word.”

Die kampioene, wat regoor die provinsie sal werk, is elkeen met ʼn stel draagbare toerusting toegerus om aktiwiteite in gemeenskappe aan te bied, leefstylvoorligting te gee en individue aan beter gesondheidsgewoontes bloot te stel. Hierdie toerusting sluit in ʼn bloeddrukmeter, oefenballe, ʼn skaal, ʼn stophorlosie, ʼn maatband, kegels, resepteboeke, hula-hoepels, springtoue en joga-matte.

“Ons sal op ʼn weeklikse basis met die welstandskampioene kommunikeer om die volhoubaarheid van die inisiatief te verseker,” sê prof Bester.

“Nog ʼn doel van hierdie inisiatief is om die welstandsbevordingsnetwerk verder te ontwikkel. Ons poog deurentyd om meer gepaste individue te identifiseer en as welstandskampioene op te lei. Soos die netwerke groei, bied hulle ook die geleentheid om verdere navorsing oor welstand in plaaslike gemeenskappe te doen.”

As ʼn hoogtepunt het die opleiding vir hierdie samewerkingsinisiatief op Vrydag, 2 Augustus met ʼn gesondheidsbevorderingsberaad afgesluit, waartydens die LUR vir gesondheid en sy span hul verbind het tot vier strategiese aksiegebiede om gesondheidsbevordering in die Noordwesprovinsie te versterk.

Vir meer inligting oor die inisiatief, kontak prof Petra Bester by 082 298 3567 of (018) 299 2095.

 

 Welstandskampioene van die NOW!-inisiatief in aksie.