Welstand van Noordwes-gemeenskappe is prioriteit

Marelize Santana -- Tue, 07/02/2019 - 08:46

Welstand van Noordwes-gemeenskappe is prioriteit

Dit is ʼn kommerwekkende feit dat sowat 61% van Noordwes se bevolking as armoedig geklassifiseer word. Dié skokkende syfer is die grootste bydraende faktor tot die gebrekkige welstand van gemeenskappe in dié provinsie en is, volgens die regering, ʼn belangrike maatskaplike, ekonomiese en politieke ontwikkelingsuitdaging.

Die regering het daadwerklike hulp nodig, en dit het die Noordwes-Universiteit (NWU) genoop om opnuut by nog ʼn inisiatief betrokke te raak.

Die gesondheidsdepartemente van Noordwes en die Wes-Kaap het pas met die NWU hande gevat en ʼn inisiatief vir die verbetering van gemeenskappe se welstand van stapel gestuur.

Die WOW!-inisiatief (Western Cape on Wellness) is reeds vyf jaar gelede op die been gebring en het tot dusver groot suksesse behaal om gemeenskapslede tot beter leefstylbesluite en  gewoontes te bemagtig.

Die NWU se Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) het by Noordwes se gesondheidsdepartement gaan aanklop, en ná suksesvolle onderhandelings sal dié inisiatief nou gekontekstualiseer word om in Noordwes as die NOW!-inisiatief (North West on Wellness) uitgerol te word. Die NOW!-inisiatief bemagtig gemeenskapslede om beter leefstylbesluite te neem en só verantwoordelikheid vir hulle gesondheid te neem.

AUTHeR doen multidissiplinêre, interdissiplinêre en transdissiplinêre navorsing om sodoende realistiese oplossings vir daadwerklike uitdagings rondom gesondheid en welstand te bied. Hulle navorsing het ʼn werklike impak op die samelewing, met die fokus op drie gebiede, naamlik:

  • Gesondheidsbevordering en die aktivering van welstand
  • Volhoubare diëte as ʼn noodsaaklike deel van welstand
  • Volhoubare gemeenskapsontwikkeling

Volgens prof Petra Bester, direkteur van AUTHeR, is die provinsiale regering nie veronderstel om alleen aan die verskeie maatskaplike en gesondheidsverantwoordelikhede te dra nie. “Ons besef dat ons ook ons moue moet oprol en die nodige hulp en kundigheid moet aanbied waar daar ʼn behoefte is. Alles wat ons by AUTHeR aanpak, is direk met die regering se Nasionale Ontwikkelingsplan vir 2030 belyn.

“Ons benader ons rol vanuit ’n holistiese perspektief op die bevordering van die fisiese, psigososiale en geestelike welstand van ons gemeenskappe. Ná opwindende gesprekke met die gesondheidsdepartement is tien individue in Noordwes geïdentifiseer om opgelei te word om verantwoordelikheid vir die uitrol van die NOW!-inisiatief te aanvaar. Dit sal nou in Noordwes geïmplementeer word met die hoofdoel om gesonder gemeenskappe te bewerkstellig, terwyl die inisiatief bestaande gesondheidsorgsisteme sal versterk,” sê sy.

Dié “welstandskampioene”, soos wat hulle in die gemeenskappe sal bekend staan, het pas in-diepte opleiding by prof Frederick Marais van WOW! ontvang om verskeie welstandsaktiwiteite in die gemeenskappe te bewerkstellig. Dié persone bestaan uit:

  • ses gesondheidsorgwerkers
  • een jeugsentrumkoördineerder
  • twee “Love Life”-verteenwoordigers (MIV-voorkomingsinisiatief)
  • een verteenwoordiger van die Kantoor van die Premier

Volgens prof Bester is die feit dat Noordwes se gesondheidsorgsisteme oorlaai word terwyl baie gesondheidsaktiwiteite tuis gedoen kan word, een van die grootste probleme wat tot gebrekkige welstand hier lei.

“Toegang en gebrekkige infrastruktuur is reuse-uitdagings, maar wanneer dié ‘welstandskampioene’ gemeenskappe begin oplei om op ʼn volhoubare manier gesonder leefstyle te handhaaf, sal die druk op die gesondheidsorgsisteme outomaties verlaag word.”

Die “kampioene”, wat regoor die provinsie sal werk, is elkeen met ʼn stel items toegerus om aktiwiteite in gemeenskappe aan te bied, leefstylvoorligting te gee en die individue aan beter gesondheidsgewoontes bloot te stel. Die stel items bestaan onder andere uit ʼn bloeddrukmeter, oefenballe, ʼn skaal, oefenmateriaal, ʼn meterwiel, ʼn stophorlosie, ’n maatband, kegels, resepteboeke, hoelahoepels, springtoue en joga-matte.

“Ons sal op ʼn weeklikse basis in kommunikasie wees met die ‘welstandskampioene’ om die volhoubaarheid van die inisiatief te verseker. Nog ʼn doelstelling van hierdie inisiatief is dat die netwerk moet groei. Ons poog dus om deurentyd nog individue te identifiseer en as ‘welstandskampioene’ op te lei. Soos wat netwerke groei, bied dit ook geleentheid om verdere navorsing in die plaaslike gemeenskappe hieroor te doen,” sê prof Bester.