Vind betekenis in die lewe ná verskeie verliese wat as gevolg van Covid-19 ervaar word

Belinda Bantham -- Wed, 05/20/2020 - 15:15

Vind betekenis in die lewe ná verskeie verliese wat as gevolg van Covid-19 ervaar word

Die koronaviruspandemie het regoor die wêreld ’n nuwe, onbekende en uitdagende werklikheid geskep wat met verskeie betekenisvolle verliese saamgaan.

Sulke verliese is baie meer as bloot die finansiële impak op individue – dit sluit ook ander verliese in wat ’n impak op ons geestesgesondheid het. Troues word gekanselleer of uitgestel, ons kan nie ’n geliefde se begrafnis bywoon nie, daar is geen Sondagmiddagetes meer saam met familie en vriende, of verjaardagvierings saam met geliefdes nie, geen koffie by die plaaslike winkelsentrum nie, en so raak die lys langer.

Sumari Nel, ’n intern-voorligtingsielkundige by die Noordwes-Universiteit se Sentrum vir Gesondheid en Menslike Prestasie (CHHP), deel ’n paar waardevolle brokkies raad oor hoe om verandering te hanteer.

“Terwyl almal hoop en probeer om veilig deur hierdie tyd te kom, kan ’n mens ’n eksistensiële vakuum begin ervaar. Viktor Frankl, die baie bekende psigiater, neuroloog en skrywer van Man’s Search for Meaning, het beweer dat ons dryfkrag is om betekenis in die lewe te soek. Navorsing dui aan daar is ’n verband tussen die ervaarde betekenis van die lewe en aspekte van goeie geestesgesondheid. Die betekenis wat ons in die lewe vind, is dikwels aan ons werk, ons verhoudings en ons godsdiens gekoppel. As gevolg van die huidige koronaviruspandemie en die verskillende verliese wat ons ervaar, sal ons egter die veranderings moet verduur en daarby aanpas, en daarom sal ons verplig word om nuwe betekenis in die lewe te vind as ’n manier om alles te hanteer,” sê Nel.

Viktor Frankl het ook geskryf dat wanneer ons nie meer ’n situasie kan verander nie, ons uitgedaag word om self te verander.  As ons dus ’n nuwe en onbekende terrein betree, is dit belangrik om konstruktiewe alternatiewe maniere te vind ons veranderende werklikheid doeltreffend te hanteer.

“Die strewe om betekenis in die lewe te vind, word deur jou persepsie van jou omstandighede of gebeure beïnvloed. Dit impliseer dat dit nie noodwendig die spesifieke situasie of gebeurtenis is wat die uitwerking daarvan die beste beskryf nie. Dit is waarskynliker dat die wyse waarop ons gebeurtenisse of situasies vertolk, sal beïnvloed hoe ons voel en optree, en ons kan dus die fisiologiese gevolge daarvan ervaar. Emosies wat ervaar word en gedrag wat geopenbaar word, hou verband met ons interpretasie wat tans plaasvind.

“Dit beteken dat ons betekenis aan sekere dinge heg, en as ons as gevolg van die koronavirus verliese of verskeie verliese ervaar het, ons gedagtes gefokus is op bepaalde inligting wat ons probeer verstaan en waarvan ons probeer sin maak.  Omdat ons egter probeer om die omstandighede te hanteer, is dit moontlik dat ons nie van die impak van ons gedagtes bewus is nie, aangesien sommige gedagtes outomaties plaasvind en tot negatiewe emosies of ’n verandering in gedrag lei. Dit is belangrik dat, terwyl ons ons verliese betreur, ons ’n bewuste poging aanwend om na ons gedagtes op te let en die rasionaliteit van ons denke te evalueer. Wanneer ’n mens onder die huidige omstandighede nuwe betekenis in jou lewe probeer vind, en jy die verkeerde interpretasie van jou omstandighede probeer wysig, kan dit tot groter moontlikhede kan lei om jou gemoed positief te beïnvloed, en jy sal gevolglik meer funksioneel begin optree en die ongemaklike fisiologiese effek van die situasie verminder,” sê sy.

Hoewel almal gretig is om terug te keer na hulle normale lewens soos hulle dit ken, moet mense begin besef dat die huidige pandemie heel waarskynlik van ons sal vra om ’n “nuwe normaal” – wat anders is as die een waaraan ons gewoond is – te verduur en daarmee saam te leef.  Volgens Nel sal dit grootliks afhang van hoe bewus jy van jou gedagtes is, en hoe jy kies om op hierdie verliese te reageer, maar ook hoe jy probeer om nou, en ook in die lewe ná die huidige situasie, nuwe betekenis te vind.

“Dit is moontlik om hierdie nuwe reis in die soeke na nuwe betekenis aan te pak deur jouself eerstens af te vra wat jy kan doen met die tyd wat vir jou gegee is, en wat belangrik en van waarde is. Hoewel daar so veel is wat tans gebeur wat buite ons beheer is, moet ons ’n poging aanwend om te probeer om te fokus op die beheer wat ons nog het.”

’n Paar praktiese idees om te implementeer, kan die volgende insluit:

  • Evalueer wat vir jou belangrik is en die redes waarom dit vir jou so belangrik is.
  • Gebruik ’n dankbaarheidsdagboek om jou daaglikse seëninge neer te skryf – dit maak nie saak hoe klein dit is nie – aangesien dit jou kan help om nuwe betekenis aan dinge of mense in jou lewe te gee.
  • Kyk na wat vir jou hoop gee. Hoewel jy jou verliese kan betreur en ’n gevoel van hopeloosheid kan ervaar, is dit belangrik om moeite moet doen om ten minste een ding te kry wat hoop kan gee en jou motiveer om vorentoe te gaan.
  • Stel vir jou daaglikse doelwitte, omdat dit jou sal help om te fokus op wat jy moet en nog kan doen, en dit sal ook jou angs verlig. As jy weet wat elke dag gedoen moet word en jy daaraan voldoen, kan dit vir jou die gevoel gee dat jy iets uitgerig het.
  • Raak by betekenisvolle en positiewe gesprekke betrokke. Sosiale distansiëring beteken nie sosiale onttrekking nie. Dit beteken dat ons steeds moeite kan doen om in kontak te bly met mense wat vir ons belangrik is.
  • Skep ’n bewustheid van jou daaglikse aktiwiteite. Ons is so gewoond daaraan om te jaag om al ons spertye te handhaaf en alles gedoen te kry, dat so ’n bewustheid ons amper “dwing” om diep asem te haal, ons aandag en al ons sintuie op een ding op ’n keer te fokus, en dit in die huidige oomblik te geniet. Dit stel jou in staat om jouself te anker in jou poging om by uitdagings aan te pas.
  • Ten spyte van die onsekerheid van ons huidige omstandighede, is dit belangrik dat ons ook vir ons geestesgesondheid sorg. “Ons moet seker maak dat ons ten spyte van al die verliese probeer om betekenis te vind, en dat ons probeer om op die beste moontlike manier aan te pas by dit wat met ons gebeur.”

Sumari Nel