Vier NWU-navorsers in die pylvak vir Wetenskap-Oscars

Marelize Santana -- Mon, 06/26/2017 - 09:51

Vier NWU-navorsers in die pylvak vir Wetenskap-Oscars

Vier wetenskaplikes van die Noordwes-Universiteit (NWU) is finaliste in die Nasionale Wetenskap en Tegnologieforum (NSTF) se gesogte wetenskaptoekennings, ook bekend as die “Wetenskap-Oscars” van Suid-Afrika.

Prof Louis du Preez (dierkunde), prof Alta Schutte (kardiovaskulêre fisiologie), prof Melville Saayman (toerisme) en prof Linda Godfrey (afvalnavorsing) is aangewys as finaliste in hierdie jaar se toekennings vir hulle uitmuntende bydraes tot wetenskap, ingenieurswese en tegnologie (SET) en innovering in Suid-Afrika.

Een van die strategiese doelwitte van die NSTF is om uitnemendheid in navorsing, SET-kapasiteitsbou en -opvoeding, SET-kommunikasie, innovering en SET-aktiwiteite wat ’n positiewe impak op die samelewing kan hê en mense se lewens verbeter, te bevorder en te vier.

Prof Du Preez is ’n finalis in twee kategorieë, naamlik Kommunikasie (uitreik en die skepping van bewustheid) en die spesiale jaarlikse tema-toekenning (Volhoubare Toerisme vir Ontwikkeling). Hy is ’n professor in dierkunde aan die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur op die NWU se kampus in Potchefstroom.

Prof Schutte is ’n finalis in die TW Kambule-NSTF-toekenning vir navorsing en die uitsette daarvan deur ’n individu oor ’n tydperk van tot 15 jaar nadat ’n PhD verwerf is. Sy is ’n professor in fisiologie en word in die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel (SANLI) in die vroeë opsporing en voorkoming van kardiovaskulêre siekte in Suid-Afrika deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie befonds. Die leerstoel word deur die Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART) by die NWU gehuisves.

Prof Schutte is ook die eenheidsdirekteur van die Mediese Navorsingsraad se buitemuurse eenheid vir hipertensie en kardiovaskulêre siekte.

Prof Saayman is ’n finalis in die toekenning vir ’n lewenslange bydrae deur ’n individu oor ’n tydperk van 15 jaar of langer, asook vir die spesiale jaarlikse tematoekenning vir Volhoubare Toerisme vir Ontwikkeling.

Hy is die direkteur van die Eenheid vir Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES).

Prof Godfrey is ’n finalis in die kategorie van die NSTF-Green Matter-toekenning vir biodiversiteit, bewaring, omgewingsvolhoubaarheid en ’n groener ekonomie. Sy is ’n buitengewone medeprofessor by die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur.

Prof Godfrey is die hoofwetenskaplike by die WNNR vir die Afval vir Ontwikkeling-navorsingsgroep en die Bestuurder: Afvalnavorsing, Ontwikkeling en Innovering se Roadmap-implementeringseenheid, wat namens die Departement van Wetenskap en Tegnologie deur die WNNR bestuur word.

Die wenners van die verskillende kategorieë sal op 29 Junie by ’n luisterryke galadinee vir die toekennings aangekondig word.

 
Prof Alta Schutte.   Prof Linda Godfrey.
     
 
Prof Louis du Preez.   Prof Melville Saayman.