Verklaring oor die finalisering van die aangeleentheid wat betref mnr Theo Venter

Belinda Bantham -- Wed, 06/20/2018 - 09:38

Verklaring oor die finalisering van die aangeleentheid wat betref mnr Theo Venter

Na aanleiding van die aanmerkings wat mnr Theo Venter op 5 Junie 2018 in ‘n onderhoud op RSG gemaak het, het die uitvoerende dekaan van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe met mnr Venter in gesprek getree.

Mnr Venter sê hy begryp die sensitiwiteit en morele kwessies wat geassosieer word met enige vergelykings tussen apartheid en die demokratiese era se leierskap. Die universiteit sal geen aksie na afloop van hierdie gesprek tussen mnr Venter en sy lynbestuur instel nie.

Die NWU het waardering vir akademiese vryheid en die deelname van sy akademici in openbare debatte, terwyl die waardes van ons demokrasie terselfdertyd gehandhaaf en gerespekteer word deur alle lede van die NWU-gemeenskap.

Die universiteit beskou hierdie geleentheid as bevredigend afgehandel.

 

Louis Jacobs

082 901 6435