Van die Visekanselier

Van die Visekansellier

Moira Muller -- Fri, 06/23/2017 - 10:27

Studente dissiplinêre sake

18 Julie 2017

Die afgelope paar jaar het die bestuur van die NWU gefokus op ’n strategie om die NWU te transformeer en te posisioneer as ’n unitêre instelling van voortreflike akademiese uitnemendheid en met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid. Dit het gelei tot groot strukturele veranderinge wat vervat is in ons nuwe Statuut, wat ons besig is om te implementeer.

As die hoof studente dissiplinêre beampte van die NWU het ek die geleentheid gehad om ’n dissiplinêre saak te oorweeg wat behels het dat studente van die universiteit kommentaar op sosiale media gepubliseer het. Studente op die kampus in Potchefstroom is daarvan beskuldig dat hulle in Mei 2017 na bewering rassistiese opmerkings gepubliseer het.

Tydens ’n verhoor op 30 Mei 2017 is ’n student skuldig bevind en ’n straf is opgelê. Hy is vir twee jaar uit die universiteit geskors, maar die vonnis is vir die res van die duur van sy studies opgeskort. Hy is ook met ’n boete van R5 000 gestraf. Hy is op twee klagtes skuldig bevind. Die eerste klagte was dat sy optrede nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, en die tweede was ’n klagte dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie in die vorm van rassisme neerkom.

’n Tweede student is aangekla van gedrag wat na bewering nadelig was of nadelig kon gewees het vir die goeie naam, orde, dissipline of prestasie van die universiteit of enige deel van die universiteit, dat stellings op sosiale media gemaak is wat op diskriminasie en/of haatspraak neerkom, en ook van die beweerde oortreding van die sosiale media-beleid van die universiteit. Hierdie student het uitstel gevra, en sy saak is vir 18 Julie 2017 geskeduleer.  

Die saak is vandag tydelik uitgestel en die voorlopige skorsing van die betrokke student is opgehef om die student toe te laat om met klasse voort te gaan.

Nadat ek lede van my senior bestuurspan wat vanmiddag beskikbaar was, geraadpleeg het, het ek besluit dat die saak teen die tweede student nie moet voortgaan nie en teruggetrek moet word. Die rede hiervoor is dat die getuienis wat aangebied is, nie duidelik die voortsetting van die saak regverdig nie.

Ek en my span werk hard daaraan om ’n kultuur te bou wat sosiaal inklusief, samebindend en verwelkomend is, en die diversiteit van ons universiteitsgemeenskap omhels, terwyl ons historiese konteks in gedagte gehou word. Voorvalle soos hierdie is teen al hierdie beginsels en ons moet die personeel en studente van die NWU en trouens die algemene publiek om verskoning vra. Dit is duidelik dat ons meer moet doen in ons missie om studente op te voed om in Suid-Afrika te woon en te werk – in die gees van ons missie, ons waardes en ons land se grondwet.

Die universiteitsbestuur veroordeel enige daad van rassisme of diskriminasie in die sterkste moontlike terme. Dit is teen die etos en waardes van die NWU en weerspreek ons pogings om maatskaplike geregtigheid na te streef. Ons sal voortgaan om onverpoosd te bou aan ’n kultuur waarop die universiteitsgemeenskap en die res van Suid-Afrika trots kan wees.

Vriendelike groete

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier


Aanstelling van senior bestuur

23 Junie 2017

 Sien senior aanstellings wat deur die Raad gemaak is as deel van die herstruktureringsproses om 'n nuwe unitêre model vir die NWU te implementeer hier. Hierdie aanstellings, gemaak deur die Raad tydens hul vergadering op 22 Junie 2017, tree op 1 Julie 2017 in werking.


Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade 

22 Junie 2017

Die Raad het die Grondwet van die VSR en die Kampusstudenterade goedgekeur op hul vergadering op 22 Junie 2017. Dit lui ʼn nuwe era in in die lewe van NWU-studente. Ons strategie is gemik op die totstandbrenging van 'n unitêre universiteit oor die drie kampusse heen, waar ons die volle verskeidenheid van ons diversiteit vier en op elkeen van ons kampusse ʼn sosiaal inklusiewe omgewing skep wat studentesukses bevorder en studente behoorlik voorberei vir die wêreld van werk.

In hierdie tussentydse fase van ons ontwikkeling sal ons van die huidige kiesprosesse gebruik maak om in Augustus 2017 ʼn VSR te verkies en dit dan teen September 2017 vir die toekoms te belyn.

Ek moedig alle studente aan om deel te neem aan die kiesproses en om sodoende die kultuur van betrokkenheid, verdraagsaamheid en debatvoering uit te leef - wat al ons aktiwiteite behoort te kenmerk.

Die uwe

Prof Dan Kgwadi
Visekanselier