TRADE en DSM help Rwanda om uitvoere ’n hupstoot te gee

Marelize Santana -- Thu, 11/09/2017 - 14:24

TRADE en DSM help Rwanda om uitvoere ’n hupstoot te gee

Rwanda streef daarna om met die hulp van die navorsingsfokusarea Handel en Ontwikkeling (TRADE) by die Noordwes-Universiteit (NWU) sy uitvoerbemarkingspotensiaal te bereik.

Met behulp van ’n innoverende benadering genaamd die Decision Support Model (DSM), is Rwanda se uitvoerpotensiaal ten opsigte van die belowendste uitvoerprodukte in besonderhede uiteengesit, en ’n gedetailleerde oorsig word verskaf oor watter markte tans sulke goedere nodig het.

Die TRADE-span, met prof Wilma Viviers aan die hoof, het baie sukses met die DSM gehad en hulle sukses daarmee in Rwanda sit hierdie tendens voort.

Help Rwanda om hoër te mik
Deur nuwe uitvoere te stimuleer en direkte buitelandse beleggings te lok, kan beleidmakers strukturele transformasie bevorder, veral as hulle hulpbronne van tradisionele aktiwiteite na nuwe hoëgroei-aktiwiteite oordra. Dit kan egter dikwels vir die regering moeilik wees om te beplan en te prioritiseer watter sektore ondersteun moet word om sulke doelwitte te laat realiseer.

Sleutelaspekte wat vir ’n nasionale uitvoerstrategie oorweeg moet word, sluit in watter nuwe markte as teiken beskou moet word, hoe so ’n markvraag oor die medium termyn sal lyk, en hoe toeganklik sulke markte in die lig van ’n land se handels- en tariefomstandighede is. Net so behoort hierdie strategie ook te oorweeg watter nuwe produkte met nuwe tegnologieë geproduseer moet word.

Nog ’n sleuteloorweging is om die onderliggende werkverskaffing, vaardighede en tegnologievereistes vir die produksie van nuwe uitvoermarkte te verstaan. Beleidmakers moet voorts die regte gereedskap vir die regte beleidsvraag gebruik, aangesien beleide wat gemik is op die diversifisering van uitvoerprodukte grootliks van die diversifisering van bestemmingsmarkte verskil.

Die vernaamste doelwit van hierdie studie was om deur middel van die DSM-benadering, wat deur die Wêreldhandelsorganisasie onderskryf word, nuwe geleenthede vir die uitvoer van Rwandese goedere en dienste te identifiseer. Regerings kan hierdie instrument gebruik om te identifiseer watter markte die grootste potensiaal het om hulle lande se uitvoere te diversifiseer. Dit stel hulle ook in staat om uitvoerfirmas in te lig oor die buitelandse markte waarop hulle hulle visier kan stel om hulle verkope uit te brei.

Waar geleenthede lê
Die DSM-ontleding vir Rwanda dui aan waar meer as 80% van die potensiële waarde van produk-mark-kombinasies lê. In dalende volgorde van potensiële waarde is die lonendste markte in die weste van Europa, Oos-Asië, Noord-Amerika, die suide van Europa, Suidoos-Asië en die noorde van Europa – nie in die direkte geografiese omgewing van Rwanda nie.

Trouens, Rwanda se streeksmarkte in Sentraal-, Oos- en Suider-Afrika bied ’n uitvoerwaarde op ’n relatief klein skaal en het min oorkoepelende uitvoerprodukgeleenthede. Hierdie bevinding dui aan dat, hoewel streeksintegrasie ’n mate van potensiaal bied, die grootste geleenthede vir Rwanda in internasionale markte lê en dat die meeste van hulle aandag daar gefokus moet word.

’n “Portefeulje” van fokusprodukte en markte is ook geskep en bied ’n reeks opsies wat breedweg met Rwanda se nasionale uitvoerstrategie ooreenstem. Dit sluit ’n fokus op verwerkte landbouprodukte, voedsel, drank, landbouchemikalieë, gespesialiseerde tekstiele en klere, konstruksiemateriale, metaal- en houtprodukte in. Hier is die toegevoegde waarde van die DSM-benadering dat daar vir elke teikenproduk ’n gedetailleerde oorsig gegee word van watter markte tans sulke goedere nodig het, en wat Rwanda se addisionele uitvoerpotensiaal is (as faktore soos handelskoste en invoertariewe in ag geneem word). Dit bied ’n belangrike bewysgebaseerde aanvulling vir Rwanda se bestaande nasionale uitvoerstrategie.
Die ontleding bied ook nuwe, onontginde gebiede van uitvoerdiversifikasie, insluitende lugvaartinstandhouding, mynbou- en boorwerkinstandhouding, en die vervaardiging van plastiekgoedere.

Om met verdere strategiese besluite te help, word meer gedetailleerde ondersoeke en evaluerings vereis van elkeen van die geleenthede wat vir Rwanda geïdentifiseer is. Die huidige uitkomste help egter om die pad vir beleidmakers aan te dui.