TRADE beplan vir pad vorentoe

Belinda Bantham -- Tue, 06/30/2020 - 16:39

TRADE beplan vir pad vorentoe

Die Handel en Ontwikkeling-navorsingsentiteit (TRADE) in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (NWU) het aanlyn vergader om die entiteit se strategie vir die volgende vyf jaar te beplan.

Prof Danie Meyer, direkteur van TRADE, sê die beplanningsessie is gehou om TRADE se vyfjaar- strategiese plan by te werk. “Die visie van die entiteit is om ’n internasionaal-erkende sentrum van uitnemendheid vir navorsing in die internasionale handels- en ontwikkelingsekonomie-arena te word,” sê prof Meyer. Hy sê dat hulle strategiese plan opgestel het in ooreenstemming met die TRADE-leuse om wêreldwyd te dink en plaaslik op te tree – thinking global, acting local.

Die entiteit het meer as 70 lede, wat 15 buitengewone professors, 48 voltydse personeellede en postdoktorale kandidate insluit. Die meeste van hierdie lede en verskeie internasionale lede het die werkswinkel bygewoon.

Hulle vyf hoofstrategieë vir die volgende vyf jaar is:

  • Strategie 1: Verbeterde navorsingsuitset (kwaliteit teenoor kwantiteit)
  • Strategie 2: Verbeterde uitkomste en fokus van nagraadse studies
  • Strategie 3: Uitgebreide netwerke en samewerking
  • Strategie 4: Verhoogde eksterne inkomste/befondsing/projekte
  • Strategie 5: Erkenning vir prestasies, toekennings, bemarking

“Die entiteit het in 2019 111 referate gepubliseer en 78 uitsette (A/E) gelewer. Meer as 66% van die referate is in vaktydskrifte van die Instituut vir Wetenskaplike Inligting (ISI) of Scopus gepubliseer.”

Volgens prof Meyer het lede van TRADE verlede jaar 20 konferensies bygewoon en 60 referate aangebied.

“Die implementering van hierdie projekte van die vyf hoofstrategieë gaan steeds voort en het tot toenemende navorsingsuksesstories gelei.”

Hy sê dat die werkswinkel ook openbare en spesiale lesings ingesluit het. Een van die hoogtepunte was ’n praatjie deur Bruce Fordyce, bekend as die koning van die Comrades, oor motivering in moeilike tye.

Twee ander aanbiedings is ook gelewer: een deur dr Clive Coetzee oor die meting van ekonomiese ontwikkeling in streke met behulp van satelliettegnologie, en nog een deur mnr Francois Fouché oor die impak van die Covid-19-pandemie op internasionale handel.

Vir meer inligting oor TRADE, kontak vir prof Danie Meyer by 082 850 5656 of daniel.meyer@nwu.ac.za.