Toppresterende MBA’s toegeken

Belinda Bantham -- Wed, 06/12/2019 - 12:36

Toppresterende MBA’s toegeken

Nie minder nie as 55 gegradueerdes het onlangs hulle MBA-graad aan die Noordwes-Universiteit (NWU) Besigheidskool verwerf. Tydens ’n deftige geleentheid wat in Potchefstroom gehou is, is hierdie studente – wat die bul by die horings gepak het – vir hulle harde werk en deursettingsvermoë vereer.

Prof Fulu Netswera, die direkteur van die Besigheidskool, het die gegradueerdes se gades vir hulle ondersteuning en geduld tydens die MBA-reis bedank.

“Ek weet dit was nie maklik nie. Dit verg baie harde werk tot laat in die nag, en baie opofferings is gemaak. Dankie daarvoor. Aan al die dosente en studieleiers ook: Julle het weer eens baie moeite gedoen sodat hierdie MBA-gegradueerdes hulle studies suksesvol kon voltooi,” het hy gesê.

Prof Ronnie Lotriet, die MBA-programbestuurder, het die gegradueerdes gelukgewens en gesê dat hierdie kursus slegs vir die dapperstes is.

“In die huidige ekonomiese tye het ons meer ekonomiese wetenskaplikes nodig – MBA-gegradueerdes soos julle. Ons sien daarna uit om te sien waarheen julle MBA-kwalifikasie julle in julle loopbaan neem. Die wêreld staan vir julle oop, maar dit is ook ’n keuse. Kies dus goed! Ons wil ook graag erkenning aan ABSA, PPS en die Aspen Groep as ons lojale toekenningborge gee,” het hy afgesluit.

Cornelia Hart was hierdie jaar se gouemedalje-wenner as die toppresterende student. Sy het hierdie medalje van ABSA ontvang. Dit is gemaak van negekaraatgoud en is R10 000 werd. Cornelia het haar man, familie, ondersteuners, dosente en haar studieleier bedank. “Sonder julle sou ek nie hierdie reis oorleef het nie. Baie dankie dat julle my aangemoedig en ondersteun het,” het sy gesê.

 

 MBA-klas van 2018 – hierdie studente het onlangs aan die NWU Besigheidskool gegradueer.

Cornelia Hart (middel) het die ABSA goue medalje as die top-MBA-student ontvang. Saam met haar is prof Sonia Swanepoel, dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Vincent Mothunyane, hoof van streeksdekking by ABSA, Anna-Lize Warren, Noordwes-areabestuurder by ABSA, en prof Daryl Balia, adjunk-visekanselier vir Potchefstroomkampusbedrywighede.