Toe en nou: die kontras in die lewensomstandighede van mynwerkers

Marelize Santana -- Thu, 11/22/2018 - 16:18

Toe en nou: die kontras in die lewensomstandighede van mynwerkers

In stampvol klein kamertjies in hostelle vir dieselfde geslag, weg van hulle lewensmaats of gesinne, en sonder behoorlike toegang tot water, elektrisiteit of sanitasie, het Suid-Afrikaanse mynwerkers vroeër in haglike toestande geleef. ’n Navorsingstudie van die Noordwes-Universiteit (NWU) toon dat die situasie van mynwerkers by Impala Platinum in Rustenburg vandag drasties verbeter het, hoewel daar steeds uitdagings is.

Prof Hendri Coetzee, bestuurder vir betrokke navorsing in die Noordwes-Universiteit (NWU) se kantoor vir Volhoubaarheid en Gemeenskapsimpak, het onlangs sy vierde studie oor die lewensomstandighede van mynwerkers by Impala Platinum in Rustenburg uitgevoer. “Die hoofdoelwit van hierdie ses maande lange studie was om die myn met hulle behuisingstrategie te help,” sê hy.

Impala Platinum het prof Coetzee aangestel om in 2013 ’n basislynstudie uit te voer, gevolg deur studies in 2014 en 2017. Die bevindings van die 2017-navorsing het getoon dat ’n aantal mynwerkers van formele na informele nedersettings verskuif het. Dit het die bestuur van die myn bekommerd gemaak en hulle het die NWU gevra om vroeër in 2018 nog ’n studie uit te voer.

17 000 neem aan die navorsing deel
Die 2018-navorsing het twee fokusareas gehad, naamlik ’n sensus waaraan ongeveer 17 000 mynwerkers deelgeneem het, en ’n meer geteikende opname met 1 000 mynwerkers.

Prof Coetzee sê dat die sensus die lewensomstandighede geëvalueer het van mynwerkers wat ’n toelae van die myn ontvang het om buite die myn te woon, terwyl die vraelys die redes ondersoek het waarom die mynwerkers gekies het om te woon waar hulle woon.

Twintig veldwerkers het hom gehelp om inligting vir die sensus en opname met behulp van tabletrekenaars in te samel. Die veldwerkers het een keer per week die inligting wat hulle ingesamel het met prof Coetzee gesinchroniseer. Gerda Schilling van die NWU se IT-departement het hom gehelp om die massiewe volume data te verifieer.

Die bevindings van die sensus het getoon dat 98,8% van die deelnemers wat die toelae ontvang het in en om Rustenburg woon. Die resultate het ook aangedui dat ’n groot getal van die mynwerkers wat die toelae ontvang het in ’n formele struktuur woon, en dat die meeste van hulle toegang tot water, sanitasie en elektrisiteit het.

Die bevindings van die vraelys was spesifiek. Dit het aangedui dat die meeste van die mynwerkers goedkoop verblyf naby aan hulle werksplek soek. “Die mynwerkers wil so goedkoop as moontlik leef sodat hulle geld huis toe kan stuur, aangesien 68% van hulle huise in ander stede of dorpe of in ander provinsies of buurlande het,” sê hy.

Die navorsing het ook gekyk na die emosionele, sielkundige en sosiale welstand van die deelnemers. Die bevindings het ’n klein toename getoon in die getal mense met wie dit nie goed gaan nie, maar daar was ook ’n toename in die getal mense wat floreer, vergeleke met die 2013-studie.

“Die meeste werkers by Impala het behoorlike lewensomstandighede. Hoewel hulle algemene welstand en tevredenheid met die lewe afgeneem het, is dit steeds aanvaarbaar vergeleke met soortgelyke gemeenskappe.”