Taalveteraan word vereer vir ʼn leeftyd van onderrig

Hanlie Smuts -- Tue, 07/26/2016 - 00:00

Taalveteraan word vereer vir ʼn leeftyd van onderrig

VANDERBIJLPARK. – Prof. Johan M. Lenake van die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU Vaal) is onlangs deur die Suid-Afrikaanse Vereeniging vir Taalonderrig (SAVTO) vereer vir sy lewenslange bydrae tot taalonderrig. 

Prof. Lenake het hierdie eerbetoon by die onlangse gedeelde konferensie – by die Universiteit van Kaapstad, van die LVSA (Linguistieke Vereniging van Suid-Afrika), SAVTL (Suid-Afrikaanse Vereniging vir Toegepaste Linguistiek) en SAVTO, ontvang.

Bo: Befaamde Afrikaanse digter en skrywer, Antjie Krog, was ook by die geleentheid. Sy is ʼn goeie vriendin van prof. Lenake en het hom gelukgewens met sy prestasie. 

Prof. Lenake het Suid-Sotho vir ʼn tydperk van 43 jaar aangebied, sedertdien hy as taalonderwyser by verskeie skole in Theunissen en Frankfort werksaam was. Hy dien vir vier jaar as skoolhoof in Fouriesburg voordat hy as taalassistent by UNISA aangestel word in 1963. Hierdie posisie beklee hy vir 16 jaar. Hy word bevorder tot senior dosent by dieselfde universiteit in 1979 en word ses jaar later tot medeprofessor bevorder.

In 1987 word hy aangestel as vol professor en beklee hierdie pos tot sy aftrede in 1993. Dit is op hierdie tydstip wat sy loopbaan hom na die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU Vaal) gelei het, waar hy steeds Kommunikasie Suid-Sotho aanbied en op die Komitee vir Gevorderde Grade in Afrikatale dien, en dít op die ouderdom van 87 jaar!

Gedurende sy loopbaan, het prof. Lenake 16 skool- en 14 akademiese handboeke geskryf vir gebruik in Suid-Sotho leer en onderrig. As taalpraktisyn, het hy vyf vertalings van werke in Suid-Sotho en ʼn magdom Afrikaans en Engelse taal leermateriaal voortgebring, wat vandag nog in skole gebruik word.

Meer oor die SAVTO

Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Taalonderrig se oogmerk is om taalpraktisyns vanuit alle vlakke en sfere van ʼn inligting- en netwerkforum te voorsien rakende kwessies in taalonderrig bv. nuwe tendense en ontwikkeling, sillabes, publikasies en aktiwiteite wat met die professie verband hou. Die Vereniging is nie beperk tot ʼn bepaalde taal nie en die klem val op beide teoreties sowel as toegepaste/ praktiese kwessies van taalonderrig. 

Location

Vaaldriehoekkampus
Hendrik van Eck Blvd Vanderbijlpark
South Africa