Swak slaagsyfers: Moenie Wiskunde blameer nie

Belinda Bantham -- Mon, 07/10/2017 - 10:18

Swak slaagsyfers: Moenie Wiskunde blameer nie

Waarom word Wiskunde as die vernaamste sondebok vir swak slaagsyfers uitgesonder? Dit is die vraag wat prof Robert Balfour, Waarnemende Adjunk-Visekanselier: Onderrig-Leer aan die Noordwes-Universiteit (NWU), vra nadat die Departement van Basiese Onderwys (DBO) voorgenome veranderings aan die slaagvereistes vir graad 7 tot 9 aangekondig het, veral wat Wiskunde betref.  

Prof Balfour en sy span kundiges het hulle kommer uitgespreek oor die voorgestelde wysigings vir graad 7- tot 9-leerders. Dit sluit die volgende in:

·         Leerders moet vier vakke met 40% slaag, waarvan een ’n huistaal is

·         Leerders moet enige ander vier vakke met 30% slaag

·         Wiskunde word verwyder as ’n verpligte bevorderingsvereiste

“Waarom word Wiskunde as die vernaamste sondebok vir swak slaagsyfers uitgesonder? As leerders en onderwysers besef dat leerders nie Wiskunde hoef te slaag om die graad te slaag nie, kan onderwysers moontlik minder tyd aan Wiskunde bestee, wat ’n negatiewe uitwerking kan hê op leerders se motivering om Wiskunde te bestudeer,” sê prof Balfour. 

“Leerders in graad 7 en selfs graad 8 is beswaarlik in die posisie om ’n ingeligte besluit te neem oor of hulle dalk in die vak kan belangstel of nie. ’n Werklike belangstelling in Wiskunde kan slegs gekweek word wanneer dit verstaan word. Met goeie en doelgerigte onderrig van Wiskunde, kan ’n liefde daarvoor – of ten minste ’n waardering vir Wiskunde – by meer leerders gekweek word. As Wiskunde-onderwysers hulle energie kan aanwend om leerders wat Wiskunde kan baasraak, te ondersteun met die gedemonstreerde vermoë om loopbane te volg waar ’n hoë vlak van konseptuele en voorwaardelike begrip van Wiskunde vereis word, kan hierdie ideaal beter hanteer word as wat dit tans die geval is,” gaan hy voort.

Wiskunde word beskou as ’n betekenisvolle vak wat alle leerders tot graad 12 behoort te neem, hetsy in die vorm van Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid. Daarom vra prof Balfour en sy span: “As Wiskunde belangrik genoeg is om tot in graad 12 verpligtend te wees, is dit sekerlik belangrik genoeg dat daar van leerders verwag word om die vak in graad 9 te slaag om met hoërskoolstudies in die VOO-fase aan te gaan? Dit maak geen sin om Wiskunde as verpligte vak te behou as die waarde daarvan in die laer grade misken word nie. Dit stuur ’n gemengde boodskap uit. As dit die redenering in hierdie geval is, moet die DBO dalk heroorweeg om Wiskunde tot by graad 12 verpligtend te maak.”

 

 Prof Robert Balfour