Studie keer kennis oor paddaparasiete in KZN op sy kop

Belinda Bantham -- Thu, 02/14/2019 - 09:51

Studie keer kennis oor paddaparasiete in KZN op sy kop

’n Mens sal nie gewoonlik groot getalle parasiete met ’n gesonde ekostelsel verbind nie, maar dit is presies wat getoon is deur ’n studie oor hemoparasiete by paddas in KwaZulu-Natal.

’n Parasiet is ’n organisme wat in of op ’n organisme van ’n ander spesie (sy gasheer) leef en voordeel trek deur voedingstowwe ten koste van die gasheer te benut. Hemoparasiete (of bloedparasiete) leef in die gasheerorganisme se bloed.

Parasitoloog Edward Netherlands en vier kollegas van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur het bevind dat paddas van terreine wat ’n kleiner impak deur mense ervaar (soos beskermde gebiede) meer parasiete dra as dié van terreine wat buite beskermde gebiede ’n groter impak deur mense ervaar.

Volgens Edward is dit ’n aanduiding van hoe die parasiete deel van ’n beter, intakte en goed funksionerende ekostelsel uitmaak.

“Hierdie bevinding toon dat parasiete uiters sensitief is vir hulle gasheer se omliggende ekostelsel,” het hy aan die program vir grondliggende biodiversiteitsinligting (Foundational Biodiversity Information Programme, FBIP) gesê.

Paddas het ’n baie sensitiewe vel wat poreus is vir die omgewing en gasse en vloeistof soos suurstof en water absorbeer. Om hierdie rede het paddas die status van ’n rockster as die aanwysers van ’n ekostelsel se gesondheid – hulle is van die eerste organismes wat doodgaan wanneer die omgewing besoedel word.

Parasietdiversiteit

Die studie deur Edward bevestig die belangrikheid vir die omgewing nie net van paddas nie, maar ook van die parasiete wat in hulle bloed leef.

Volgens Edward word die parasiete van organismes soos paddas evolusionêr gesproke as so oud soos hulle gashere beskou, en het tyd gehad om saam met hulle gasheerspesie te evolueer.

“As gevolg van hierdie evolusie het hierdie parasiete ’n gebalanseerde lewenstrategie ontwikkel wat minimale skade aan die gasheer aanrig. Omdat hierdie parasiete nie hulle gashere doodmaak nie, verhoog dit hulle kans om na ’n nuwe gasheer oorgedra te word,” het hy gesê.

Die aanwesigheid van bloedparasiete toon gesonde paddas in ’n gesonde omgewing, waar hulle en hulle voedsel onversteurd floreer.

Vir die studie is bloedmonsters by drie terreine in KwaZulu-Natal ingesamel, naamlik die formeel-beskermde Ndumo Wildtuin (NGR), ’n onbeskermde gebied buite die NGR, en die Kwa Nyamazane-bewaringsgebied – ’n klein bewarea aan die Phongolarivier.

Die studie het bevind dat die NGR die grootste diversiteit van paddaspesies sowel as bloedparasiete bevat het vergeleke met die ander twee terreine, wat onderskeidelik deur landelike nedersettings en perifere kommersiële suikerrietlandbou geraak word.

Ndumo-uitdagings

Die “silwer randjie”-status van die Ndumo Wildtuin as ’n veilige hawe vir padda-parasiet-diversiteit is egter onseker, aangesien omliggende gemeenskappe die gebied vir landbou-aktiwiteit wil gebruik.

Catharine Hanekom, distriksekoloog vir Ezemvelo KZN Wildlife (EKZNW), het aan die FBIP gesê dat die verhouding tussen die omliggende Mbangweni en Bhekabantu en die EKZNW onder druk is.

“Die binnedringing en transformasie van die oostekant is reeds verby die vlak van bestaanslandbou – die gemeenskappe gebruik [nou] trekkers om in Ndumo te ploeg,” het sy gesê.

Catharine sê die EKZNW se grootste uitdaging is die gebrek aan befondsing om gemeenskapsontwikkeling in die gebied te fasiliteer, wat dit moontlik sou maak om die grondoorname te hanteer.

As gevolg van beperkings ten opsigte van personeel en hulpbronne het Ndumo nie tans ’n reservaatspesifieke moniteringsplan vir amfibieë waar die organismes as aanwyserspesies vir die gesondheid van die ekostelsel gebruik kan word nie.

Catharine en die Ndumo-span maak tans staat op vennootskappe met universiteite soos die NWU en navorsers soos Edward, wat lig op skynbaar klein (soos paddaparasiete) maar tog belangrike aspekte van die gesondheid van Ndumo se ekostelsel werp.

Die studie is in die International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife gepubliseer en as deel van die program vir grondliggende biodiversiteitsinligting (FBIP) uitgevoer.

 

Padda bloedparasiete.

Afrixalus delicatus