Twee nuwe boeke oor totstandkoming van NWU en sy eerste 10 jaar

Belinda Bantham -- Mon, 12/04/2017 - 15:14

Twee nuwe boeke oor totstandkoming van NWU en sy eerste 10 jaar

Twee nuwe boeke oor die totstandkoming van die Noordwes-Universiteit (NWU) in 2004 is pas gepubliseer. Die boeke dek ook die eerste dekade van die nuwe universiteit.

Fasinerende inligting oor wat agter die skerms gebeur het werp nuwe lig op die ontstaansgeskiedenis van die NWU en die rol van prominente figure.

Die boeke, Forging Unity: The story of the North-West University’s first ten years deur Cornia Pretorius en North-West University (NWU): A merger and incorporation story, 2004-2014 deur Prof Piet Prinsloo, is vandag (Maandag 4 Desember 2017) in Potchefstroom bekend gestel.

Prinsloo se boek is in elektroniese weergawe uitgegee terwyl Pretorius se boek in sowel elektroniese as gedrukte weergawe beskikbaar is. Die navors en skryf van die boeke was in opdrag van die kantoor van die visekanselier, maar die outeurs het volle onafhanklikheid oor die inhoud behou.

Terwyl Prinsloo se boek ‘n formeler, dokument-gegronde geskiedenis is, is Pretorius se boek ‘n populêre of joernalistieke geskiedenis waarin op die mense gefokus word en hoe hulle in die emosionele samesmeltingsproses met mekaar omgegaan het. Sy trek die storie verder en vertel van die dramatiese gebeure wat aanleiding gegee het tot dr. Theuns Eloff se vervroegde uittrede.

‘n Gewese uitvoerende hoof van die Raad op Hoër Onderwys, Ahmed Essop, beskryf Pretorius se boek as “baanbrekerswerk” terwyl die joernalis Jan-Jan Joubert van die Sunday Times dit beskryf as “ ‘n tuimeltreinrit van sondaars wat geprobeer het, gefaal het, hulself weer opgetel het en weer geprobeer het, soos goeie Suid-Afrikaners doen”.

Prinsloo se omvangryke boek moet in tandem met Pretorius se boek gelees word. Hulle dek dieselfde periode, maar fokus verskillend. Dit gee aanleiding tot twee heel verskillende, aanvullende boeke.

Prinsloo se boek kan gratis gelees word by https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/26017 terwyl Pretorius se boek beskikbaar is by http://hdl.handle.net/10394/26089 . Laasgenoemde is ook in gedrukte weergawe beskikbaar by die Kantoor van die Visekanselier, NWU, Privaatsak X1290, Potchefstroom 2520. Die prys is R250 (BTW en posgeld ingesluit).

Piet Prinsloo is ‘n voormalige rektor van die Vanderbijlparkkampus van die NWU en ‘n professor in geskiedenis. Cornia Pretorius is ‘n dosent aan die NWU en ‘n gewese joernalis by die Sunday Times, Mail & Guardian en Beeld.

 

Prof Piet Prinsloo, Prof Dan Kgwadi, visekanselier van die NWU, en Cornia Pretorius.

 

Navrae:                      Prof Johannes Froneman: 083 263 5075 of jd.froneman@nwu.ac.za

          Prof Piet Prinsloo: 082 491 1651

          Cornia Pretorius: 083 409 7430

                      

Datum:                       4 Desember 2017