Skakel dit af

Belinda Bantham -- Tue, 03/19/2019 - 15:12

Skakel dit af

Gedurende die afgelope paar jaar het dit toenemend duidelik geword dat kragonderbrekings deel van die Suid-Afrikaanse lewenswyse gaan word. Die Noordwes-Universiteit (NWU) het dus met ’n poging begin wat positief tot die volhoubaarheid van elektrisiteitsvoorsiening, energiedoeltreffendheid en die omgewing sal bydra.

Die universiteit het onlangs die “Flip the Switch”-bewustheidsveldtog as deel van die NWU se energiestrategie geloods. Die doel van hierdie projek is om studente en personeel in te lig hoe hulle hulle algehele energieverbruikvoetspoor vir ’n volhoubare toekoms kan verminder.

Die veldtog se proefnemingsfase is tans aan die gang en sal die NWU lei om elektrisiteit wyslik te gebruik.

Die NWU wil deur hierdie veldtog daarna streef om ’n bewustheid onder alle studente vir die bewaring van energie te skep, gevolg deur bewusmakingsinisiatiewe om die personeel te help om ’n groen leefstyl te vestig sonder om aan lewensgehalte in te boet.

Nog ’n deel van die projek behels ’n energiebewustheidskompetisie tussen die verskillende koshuise sowel as die administrasie- en fakulteitsgeboue, met maandelikse inisiatiewe vir die koshuis of gebou wat die energiedoeltreffendste is.

Volgens Hendrik Esterhuizen, die direkteur vir ingenieursvoldoening, is dit ’n manier om aktiewe betrokkenheid aan te moedig en om ’n energiebewuste NWU-gemeenskap te skep. “Ons het ingeligte studente en personeel nodig wat die energiekrisis en volhoubaarheidskwessies verstaan, mense wat die leiding in die gemeenskap sal neem om ’n leefwyse van energiebesparing te vestig.”

Die NWU sien nie net uit na die positiewe impak wat hierdie veldtog op sy energiebewaringsdoelwitte sal hê nie, maar ook na die impak wat dit sal hê op die skep van ’n volhoubare toekoms vir plaaslike gemeenskappe en die omgewing van Suid-Afrika.

Lees meer oor die “Flip the Switch”-veldtog