Simposium fokus op die versterking van families

Belinda Bantham -- Thu, 04/12/2018 - 14:35

Simposium fokus op die versterking van families

Sterk families is ’n belangrike ondersteuningstelsel in samelewings wat deur veranderinge en onrus geraak word, en selfs families wat teëspoed ervaar, kan versterk word. Dit is van die positiewe boodskappe wat uit die tweede jaarlikse simposium van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Sentrum vir Kinder-, Jeug- en Familiestudies voortgespruit het.

Die spesifieke doel van die jaarlikse simposium oor die versterking van families is om ’n platform te skep waar akademici en studente oor hulle navorsing terugvoer kan gee, en waar praktisyns hulle ervarings op die gebied van die versterking van families kan deel.

Onderwerpe wat gedek is by die jongste simposium wat op 15 Maart in Durbanville gehou is, sluit in: beskermende faktore wanneer teëspoed tref; praktykgerigte navorsing oor die versterking van families wanneer hulle teëspoed ervaar; praktykgerigte trauma-intervensies vir families wat teëspoed ervaar; en kritiese denke oor tussengenerasie-oordrag van verskillende tendense soos trauma, middelmisbruik en armoede.

Nege-en-twintig aanbieders het deur die loop van die dag tydens verskillende wegbreeksessies hulle aanbiedings gelewer. Aanbieders het afgevaardigdes van die meeste van die universiteite in Suid-Afrika, akademici van twee internasionale hoëronderwysinstellings en praktisyns van verskillende welsynsorganisasies en NRO’s ingesluit.

Die twee hoofsprekers was Lezaan Lennox en dr Rochshana Kemp.

Me Lennox is ’n maatskaplike werker in privaat praktyk en ’n PhD-student aan die NWU. Haar hoofrede was oor die herstel van familiebande van families wat teëspoed in die gesig staar.

Dr Kemp is ’n bestuurder in maatskaplike werk by die Wes-Kaapse Departement van Onderwys. Sy het gepraat oor die voorkoms en uitwerking van trauma in skole. Sy het oor die belangrikheid van die familie as ondersteuningstelsel gepraat.

Afgevaardigdes het hulle waardering uitgespreek oor die terugvoer oor bewysgebaseerde inheemse navorsing en oor hoe die navorsing in die praktyk toegepas kan word.

Die simposium is gevolg deur ’n werkswinkel oor kartering en ander tegnieke om families te evalueer en in te tree. Die aanbieder was dr Mariette van der Merwe van die Sentrum vir Kinder-, Jeug- en Familiestudies. Ses-en-veertig praktisyns en akademici van verskeie universiteite het die interaktiewe werkswinkel bygewoon.

Die baie geslaagde simposium, wat goed bygewoon is, het die weg gebaan vir volgende jaar se aanbieding. 2019 se simposium sal op 14 Maart 2019 plaasvind met die voorlopige onderwerp “Versterking van families: plaaslike wysheid en kennis in die praktyk en navorsing”.

Volgende jaar se simposium sal weer eens by die Durbanville Konferensiesentrum in die Wes-Kaap gehou word. Dit sal deur ’n werkswinkel op 15 Maart 2019 opgevolg word.

 

Afgevaardigdes pas tydens die werkswinkel karteringstegnieke op kreatiewe maniere op gevallestudies toe. Dit sluit karteringshulpbronne, die doen van eko-kartering en die ontwikkeling van tydlyne in.