Samewerking: ’n Universele wet

Belinda Bantham -- Mon, 04/06/2020 - 14:41

Samewerking: ’n Universele wet

Die Noordwes-Universiteit beroem hom daarop dat hy nie net een van die voorste universiteite in die land is nie, maar ook in Afrika. Daarbenewens spog die universiteit met talle internasionale vennootskappe wat ons aan die voorpunt plaas van ons wêreldwye strewe om ’n toekoms te skep wat ryk is aan moontlikhede en losgemaak is van die beperkings wat ons gedeelde doelwit, voorspoed, aan bande lê.

Ons is ’n gelukkige, produktiewe lid van die wêrelddorp.  Ons vind dat ons baie stoele moet volsit, en een van hulle is ’n vennootskap wat verder strek as net ons gekose vasteland.

Die EDOLAD-program by die Noordwes-Universiteit se Fakulteit Regte ken geen perke nie. Die NWU is die enigste universiteit in Afrika wat een van die ses vennote in die Europese gesamentlike doktoraat in die Regte en Ontwikkeling (European Joint Doctorate in Law and Development, EDOLAD) is. Die ses universiteite wat in hierdie program saamwerk, is: Tilburg Universiteit (Nederland), Deusto Universiteit (Spanje), Oslo Universiteit (Noorweë), Tartu Universiteit (Estland), die Universiteit van Edinburgh (VK) en die Noordwes-Universiteit (RSA). Die program is in Januarie 2015 bekendgestel en is aanvanklik deur die Europese Unie befonds.

Die fokus van hierdie program is ’n doktorale program in Regte en Ontwikkeling om navorsing op hierdie gebied te verbeter en uit te brei. Die EDOLAD-doktorsgraad is ’n driejaar- voltydse program en begin elke jaar in Februarie.

Een kandidaat, Angela van den Berg, het reeds haar gesamentlike doktorsgraad voltooi, en twee ander studente van die NWU is besig met hierdie program.

Dit is egter nie waar hierdie verhaal ophou nie. Die NWU, Tilburg (Nederland) en die Midlands Staatsuniversiteit (Zimbabwe) het ’n sewejaarprogram wat gedeeltelik deur die Nederlandse ambassade in Harare befonds word. Dit behels ’n week lange somerskool wat deur studente en dosente van hierdie drie universiteite bygewoon word, en word op ’n jaarlikse basis aangebied. Die tema van die somerskool is Business and Human Rights: national and transnational perspectives. Die program is nou in sy vyfde jaar en is ontwerp om op internasionale besigheidsglobalisering met ’n menslike aansig te fokus.

Dan is daar die fakulteit se Suid-Afrikaanse navorsingstoel in stede, die reg en die omgewing (Cities, Law and Environmental Sustainability, CLES), wat sy deure in Januarie 2019 geopen het.

Die Konrad-Adenauer Stiftung in Duitsland en CLES werk saam aan wetenskaplike betrokkenheid en navorsingsaktiwiteite soos werkswinkels, seminare en die insameling van gevallestudies wat op stedelike volhoubaarheid en aanpasbaarheid betrekking het, met ’n bepaalde fokus op klimaatsverandering.

Die VN Habitat en CLES werk saam aan die reg en stedelike volhoubaarheid in die Suid-Afrikaanse en Afrika-streke deur middel van die opdatering van ’n aanlyn bewaarplek wat deur die Verenigde Nasies verskaf word, asook die aanbieding van gesamentlike navorsingsaktiwiteite soos die jaarlikse Urban Day-konferensie.

Laaste, maar nie die minste nie, het die Fakulteit Regte en CLES as navorsingsvennote saamgewerk aan ’n gesamentlike navorsingsprojek oor veilige en volhoubare stede uit ’n regsoogpunt (Safe and Sustainable Cities from the Perspective of Law), wat deur die Alexander von Humboldt-stigting befonds word.  Hierdie vennootskap het oor die afgelope vier jaar tot ’n groot hoeveelheid akademiese uitruiling gelei.

Dit is ’n paar van die vlagskipprojekte wat deur die Fakulteit Regte in samewerking met hulle internasionale vennote aangebied word, maar daardie getalle is nie die volle prentjie nie en dit brei steeds uit. Daar is talle formele samewerkingsooreenkomste met buitelandse universiteite en individuele navorsers wat met die NWU saamwerk, en daar is nog meer aan die kom. Dit begin alles hier.