Regte se nuwe leerstoel sal help om omgewingsvolhoubaarheid te bevorder

Belinda Bantham -- Tue, 05/29/2018 - 10:35

Regte se nuwe leerstoel sal help om omgewingsvolhoubaarheid te bevorder

Die Fakulteit Regte by die Noordwes-Universiteit (NWU) het so pas sy heel eerste navorsingsleerstoel onder die Nasionale Navorsingstigting se Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel-inisiatief (SARChi) ontvang.

Prof Anél du Plessis is aangestel in die leerstoel vir die volhoubaarheid van stede, die reg en die omgewing (Cities, Law and Environmental Sustainability (CLES)) en sal die aktiwiteite daarvan vir die volgende vyf jaar behartig.

Nedbank en die NNS befonds gesamentlik die leerstoel, wat voortbou op meer as twee dekades se werk in die fakulteit oor die oorvleuelende area van menslike ontwikkeling en omgewingsreg en -beheer.

Prof Anél sê dat die SARChI CLES-leerstoel van die veronderstelling uitgaan dat Suid-Afrika se Nasionale Ontwikkelingplan en die Geïntegreerde Stedelike Ontwikkelingsraamwerk (2016) dit as prioriteit stel om ontwikkelingsuitdagings te hanteer en om aanpasbaarheid in die gemeenskap op ’n omgewingsvolhoubare manier te bou.

“Die regering se doel is om dit te doen deur volhoubare gemeenskappe deur goedgestruktureerde ontwikkelingsbeplanningsprosesse te bou wat hulle in staat sal stel om natuurlike hulpbronne en omgewingsrisiko’s te bestuur sodat hulle maatskaplike en ekonomiese doelwitte bereik kan word.”

Sy sê dat die regering ook die prestasie van plaaslike regerings wil verbeter sodat kwaliteitdienslewering en die ontwikkeling van gemeenskappe wat veilig en volhoubaar is, verseker kan word. Dit pas in by Doelwit 11 oor volhoubare stede en gemeenskappe in die Verenigde Nasies se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte en sy nuwe stedelike agenda (New Urban Agenda).  

Prof Anél sê dat die nastreef van omgewingsvolhoubaarheid en veerkragtige gemeenskappe baie kompleks is. Dit hang van ’n ingewikkelde mengsel van beperkte natuurlike hulpbronne, politieke wil, mensekapitaal, bestuursvermoë en ’n bemagtigende regulatoriese raamwerk af.  

“Dit is krities vir vakkundiges, studente, die regering en die burgerlike samelewing om die bestuursbeginsels, pligte en regte van gemeenskappe en munisipaliteite te beheers, asook die bestuursinstrumente waarvoor daar in plaaslike regerings- en omgewingsreg voorsiening gemaak word.”

Sy sê dat die leerstoel se fokus op die Suid-Afrikaanse reg as medium vir die verbetering van omgewingsvolhoubaarheid in en van stede die oorkoepelende ideaal is. Volgens die internasionale diskoers oor die bestuur van stede, word stede nie beperk tot groot metropoolgebiede nie, maar sluit stedelike munisipaliteite in.

“Die leerstoel sal in die volgende vyf jaar krities kyk na die juridiese dimensies van die talle pogings wat hierdie munisipaliteite sal moet aanwend om omgewingsvolhoubaarheid te bereik en veerkragtige gemeenskappe daar te stel. Dit sal behels dat natuurlike hulpbronne en omgewingsrisiko’s soos klimaatsverandering optimaal bestuur moet word, en dat hulle hul maatskaplike en ekonomiese doelwitte, soos ’n veilige en samewerkende lewensbestaan, moet bereik.”

Prof Anél du Plessis