Projek by die MASCCOM-opleidingsentrum geloods

Belinda Bantham -- Fri, 10/16/2020 - 11:12

Projek by die MASCCOM-opleidingsentrum geloods

Ons leef in tye waar daar van ons gevra word om ons leerders te help om nuwe maniere te vind om te leer en bekwaamhede te verkry wat hulle nodig het om met hulle studie en loopbane in ingenieurswese te begin en sukses te behaal. Dit is uitdagende tye waarin ons leerders vir die “nuwe normaal” moet bemagtig sodat hulle gedurende die Vierde Industriële Revolusie kan studeer en werk.

Die Fakulteit Ingenieurswese en die Fakulteit Opvoedkunde by die Noordwes-Universiteit (NWU) het onlangs ’n inisiatief geloods om by die MASCCOM-opleidingsentrum in Mahikeng-area na “tweedekans”-graad 12’s uit te reik deur ’n tegno-vervlegde ondersteuningprogram daar te stel om leerders en onderwysers te help om leerders se prestasie te verbeter in Wiskunde en die wetenskappe, wat noodsaaklike vakke is om vir ’n loopbaan in ingenieurswese en die sogenaamde STEAM- (Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese, Kuns [ontwerp, probleemoplossing] en Wiskunde) gebiede in te skryf. Die MASCCOM-sentrum, wat langs die Mahikengkampus van die NWU geleë is, bied ’n “tweedekans”-graad 12-program van een jaar in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe aan. Deur hierdie inisiatief brei die NWU in werklikheid ons toevoerlyn uit van studente wat goeie slaagsyfers in Wiskunde en die wetenskappe vir universiteitstudie nodig het.

Die fakulteite, wat deur die Nedbank Eyethu Gemeenskapstrust geborg word, werk saam met die Noordwes Departement van Basiese Onderwys en die Nelson Mandela Universiteit se Govan Mbeki Wiskunde-ontwikkelingsentrum (GMMDC) om ’n loodsprogram daar te stel om leerders van die MASCCOM-opleidingsentrum met behulp van die GammaTutor® en verwante tegnologieë wat deur die GMMDC ontwikkel is, te bemagtig. Die doel van die program is om “tweedekans”-leerders te help om hulle vaardigheid in Wiskunde en die wetenskappe te verbeter. Die doel is ook om bykomende “sagte” vaardighede te ontwikkel, wat persoonlike ontwikkeling, studievaardighede en beroepsvaardighede insluit wat vir toekomstige loopbane in die STEAM-omgewing noodsaaklik is. Die opleiding is voorts nie net op hulp aan leerders gemik nie, maar dit bevorder ook die ontwikkeling van professionele onderwysers deur akademiese opleiding en ondersteuning. Wanneer die program gevestig en geëvalueer is, kan dit as model dien om in ander areas uitgebrei en toegepas te word, selfs vir voornemende universiteitstudente wat tans in graad 11 en graad 12 is.

“Die doel van die samewerking is om die uitdagings te hanteer wat ons in die STEAM-gebiede ervaar. Ons het meer studente nodig om die STEAM-gebiede te betree, en dit is wat MASCCOM aan die leerders wil bied – ’n geleentheid om goed te vaar in hulle studies en om die nodige vaardighede te ontwikkel sodat hulle baie suksesvol in hulle studies kan wees,” sê professor Hercules Nieuwoudt van die NWU se Fakulteit Ingenieurswese.

Meer oor die GammaTutor®

Die GammaTutor® is ’n inprop-en-speel-toestel wat enige USB-toeganklike skerm, TV of dataprojektor in ’n kits-aanbiedingstelsel kan omskakel. Dit werk aflyn en vereis nie internettoegang nie, bied aanpasbare toegang en gebruikervriendelike ondersteuning, en is stimulerend en betekenisvol. Die Gamma-ondersteunde aflynplatforms wat deur die GMMDC ontwikkel is en by die MASCCOM-sentrum aangebied word, sal die integrasie van interaktiewe IKT (insluitende die MobiTutorZA®-slimfoonapp) en ander materiale vir selfgerigte en KABV-belynde onderrig en leer van Wiskunde en die wetenskappe in die klaskamer fasiliteer, asook gestruktureerde tegnologie-ondersteunde naskoolse leerderondersteuning deur eweknieë (TAPS) verskaf.

’n Groep MASCCOM-onderwysers en -fasiliteerders in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe het in Augustus 2020 met opleiding begin en sal voortgaan om met behulp van die GammaTutor®-sagteware en ondersteuningsmateriaal opgelei te word om die kurrikulum doeltreffend in klaskamers te lewer, en om tegnologie-ondersteunde ondersteuning ná skool te verskaf. Hulle sal ook tydens die huidige Covid-19-inperkingstydperk en in die toekoms leerderondersteuning kan implementeer en oor ’n afstand kan volhou. Die GammaTutor® bied 24/7- persoonlike aflyn tutorondersteuning aan geselekteerde leerders, veral dié wat ’n behoefte aan bykomende bystand het.

MobiTutorZA-app

Nog ’n hulpbron wat deur GMMDC ontwikkel is en by MASCCOM beskikbaar sal wees, is die MobiTutorZA®-slimfoonapp, wat op leerders gemik is en vir selfgerigte leer by die skool of by die huis en vir vakansieskole gebruik kan word, asook vir hersiening en voorbereiding vir eksamens. Leerders kan toegang die GammaTutor®-/TouchTutor®-materiaal kry deur die app op hulle slimfone af te laai. Dit is ’n Android-gebaseerde app en is in die Play Store beskikbaar. Een van die belangrikste gebruike van die app is om kurrikulumondersteuning te verskaf, en leerders kan vorige vraestelle en memo’s aflaai en selftoetse doen wat met die KABV-kurrikulum ooreenstem.

Bekendstellingsplan by MASCCOM

Sedert die bekendstelling van die loodsprojek het die MASCCOM-opleidingsentrum se “tweedekans”-graad 12-leerders toegang gehad tot 60 Gamma-toestelle by die sentrum wat vooraf met GammaTutor®-sagteware toegerus is. Randtoestelle soos ’n muis, HDMI-VGA-aansluiter, multiproppe en verlengkoorde is ook verskaf, en 60 HDMI- digitale skerms met ingeboude luidsprekers sal volg. Daarbenewens het onderwysers en fasiliteerders vir voorbereidings- en onderrigdoeleindes toegang tot nog 20 Gamma-pakkette en 15 webkameras wat saam met skootrekenaars gebruik kan word. In die lig van die Covid-19-toestande is 220 stelle toepaslike PPE’s, bestaande uit maskers en mussies (beanies), met die projek se handelsmerk op, ook verskaf.

Die NMU-NWU Gamma-span het op 29 September 2020 praktiese opleiding en ondersteuning aan onderwysers en studente by die MASCCOM-skool verskaf en dit sal in Oktober 2020 (en daarna) deur ’n reeks Zoom-opleidingsessies opgevolg word om uiteindelik ’n professionele leernetwerk (PLN) van onderwysers en vakspesialiste, en tegniese ondersteuning en gehalteversekering daar te stel.

“Ons sal deur hierdie projek toekomstige ingenieurs oplei en onderrig, en ook wiskunde- en wetenskap-onderwysers oplei om hulle as suksesvolle onderwysers beter toe te rus. Dit is ’n geleentheid vir die NWU se Fakulteit Ingenieurswese om ons voetspoor met betrekking tot ingenieurswese na ons Mahikengkampus uit te brei omdat ons nou die toevoerlyn het,” sê prof Liezl van Dyk, uitvoerende dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese.

 

Die NMU-NWU Gamma-span het op 29 September 2020 praktiese opleiding en ondersteuning aan onderwysers en studente by die MASCCOM-skool verskaf