Prof De Ridder se raad op internasionale vlak benodig

Belinda Bantham -- Wed, 04/26/2017 - 12:32

Prof De Ridder se raad op internasionale vlak benodig

Prof Hans de Ridder, direkteur van die Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Potchefstroom, is as een van die direksielede van die stigting vir wêreldwye gemeenskapsgesondheid (GCH) aangestel.

Volgens dr Ming-kai Chin, die voorsitter en stigter van die GCH, is hulle missie om gemeenskapsgesondheid en -welstand regoor die wêreld te verbeter deur fisieke, maatskaplike en emosionele gesondheid en veiligheid deur middel van bewese en kultureel-relevante skoolgebaseerde intervensiestrategieë te bevorder.

Die mikpunte om te bereik, is om intervensiestrategieë te verbreed wat veiligheid en fisieke, maatskaplike en emosionele gesondheid bevorder, ook van diegene met spesiale behoeftes. “Ons streef daarna om kinders wêreldwyd te bemagtig om deur sosiale media en tegnologie skeppers, samewerkers en bydraers tot die GCH-netwerk te wees, omdat kinders die beste voorspellers en beïnvloeders van hulleself, hulle families en die gemeenskap se gesondheidspatrone en uitkomste is,” sê hy.

Die GCH word deur 57 internasionale organisasies en instellings onderskryf.

Prof De Ridder sal verantwoordelik wees om raad en leiding te gee aan die direksie en die span wetenskaplike adviseurs en toekomstige leiers deur die doeltreffende implementering van navorsing en projekte om die holistiese gesondheid van kinders en die gemeenskap wêreldwyd te bevorder. As die sleutel professionele persoon in liggaamlike opvoeding en sportkunde in Suid-Afrika, sal prof De Ridder ook die leier en koördineerder wees om GCH in Suid-Afrika en ander Afrika-lande te ondersteun.

Prof Awie Kotze, die dekaan van die NWU se Fakulteit Gesondheidswetenskappe, sê dat dit werklik ’n plesier is om vir prof De Ridder met hierdie inisiatief as lid van die direksie by te staan. “Die fakulteit en die universiteit plaas ’n hoë premie op toekomstige samewerking tussen die NWU en die stigting vir wêreldwye gemeenskapsgesondheid. Ons is geëerd om vir prof De Ridder op ons personeel te hê en wens hom geluk met hierdie merkwaardige prestasie.”

 Prof Hans de Ridder van die NWU is ‘n sleutel professionele persoon in liggaamlike opvoeding en sportkunde in Suid-Afrika.