Prettige hulpmiddel verander die manier waarop wiskunde onderrig word

Marelize Santana -- Wed, 10/09/2019 - 14:37

Prettige hulpmiddel verander die manier waarop wiskunde onderrig word

Soos in talle ander lande is die Suid-Afrikaanse skoolstelsel formeel en prestasiegedrewe, aangesien onderwysers ’n inhoudgedrewe leerplan moet voltooi. Dit geld veral vir wiskunde, en talle onderwysers beskou die vak as abstrakte feite wat niks met die alledaagse lewe te doen het nie.

Prof Marthie van der Walt van die Skool vir Wetenskap en Tegnologie-onderwys aan die Noordwes-Universiteit (NWU) sê dat dit lyk of leerders in Suid-Afrika wiskunde as ’n stel abstrakte reëls en prosedures sonder relevansie vir hul daaglikse lewens beskou. Dit lei tot ʼn gebrek aan entoesiasme en ʼn vrees vir die vak.

Sy is ʼn kampvegter vir die ontwikkeling van ʼn innoverende onderrig-leer-stel vir wiskunde, genaamd Tshimologo (die Setswana-woord vir ‘nuwe begin/seisoen’). Sy hoop dat die Tshimologo Mathematics Shoestring Kit (TMSK) vir ʼn nuwe benadering in Wiskunde onderrig gaan inlei.

“Een van die probleme in wiskunde-onderrig is die transmissie-modus-onderrig-leer wat baie klaskamers kenmerk,” sê sy.

Sy voel dat dit dikwels ondoeltreffend is en dat TMSK kan help om die wonder van wiskunde aan leerders oor te dra. TMSK is ’n opvoedkundige pakket wat ’n tutoriaalkursus, inheemse speletjies, boomwhackers en musiek, en poppespel insluit. Dit is gratis aan gemeenskappe in Limpopo, Noordwes en die Noord-Kaap gegee.

Speletjies, musiek en poppespel maak deel uit van die opvoedkundige hulpmiddels. Op die musiekfront word boomwackers gebruik. Dit is hol, ligte en kleurgekodeerde perkussiebuise van plastiek wat elk ʼn bepaalde lengte en toonhoogte het. Westerse musieknote is getransponeer na hul breuk-“broers/susters” en die buise is kleurgekodeer. Dit help leerders om ʼn meer genuanseerde begrip te ontwikkel vir die konsep van breuke.  

Dan is daar die poppe: “Wanneer onderwysers poppe in hulle klaskamers gebruik, word die pop ’n uitbreiding van die onderwyser en word as ’n persoon ervaar,” verduidelik prof Van der Walt.

“TMSK maak gebruik van handgemaakte poppe wat inheemse Suid-Afrikaanse stories, wat verband hou met wiskunde-temas, vertel.”

Prof Van der Walt sê dit word alles gebruik om met wiskunde te kan assosieer. “Dit plaas leerders in ’n omgewing waar hulle tuis voel met wiskunde eerder as dat dit vir hulle vreemd is.

“Onderwysers moet wiskunde aan Suid-Afrikaans leerders kontekstualiseer en outentieke leerervarings skep deur onder meer gebruik te maak van ʼn pedagogie van speel. Dit kan lei tot affektiewe uitkomste soos ʼn gewilligheid om betrokke te raak en ʼn positiewe ingesteldheid teenoor die vak. Dit is belangrik dat leerders ʼn produktiewe gesindheid moet hê wanneer hulle wiskunde doen. Anders ervaar leerders wiskunde blykbaar as ʼn vervelige vak,” voeg sy by.

Volgens prof Van der Walt is TMSK spesifiek gemaak met Suid-Afrikaanse kontekste in gedagte. “Dit maak dit nóg meer relevant en toeganklik vir Suid-Afrikaanse leerders.”

Die Tshimologo Mathematics Shoestring Kit (TMSK) beloof om ʼn nuwe era in wiskunde-onderrig in te lui.

Speletjies, musiek en poppespel maak deel uit van die opvoedkundige hulpmiddels.

Hierdie boomwhackers is hol, ligte en kleurgekodeerde perkussiebuise van plastiek wat elk ʼn bepaalde lengte en toonhoogte het. Westerse musieknote word getransponeer na hul breuk-"broers/susters" en dan word die buise kleurgekodeer.

Kyk na hierdie video om te sien hoe boomwackers gebruik word: