Poppekas met ʼn kinkel

Belinda Bantham -- Tue, 12/10/2019 - 10:05

Poppekas met ʼn kinkel

As uitvloeisel van ʼn navorsingstudie aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Gesondheidswetenskappe, het die Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART) onlangs ʼn poppekasvertoning by die Potchefstroom Hospitaal aangebied om kennis en inligting oor die MIV-virus oor te dra.

Die EndoAfrica-studie is ʼn samewerkingsprojek tussen die Stellenbosch Universiteit, die Mediese Universiteit Graz in Oostenryk, die Hasselt Universiteit in België, HART aan die NWU, en die Walter Sisulu Universiteit. Dit het onder andere ten doel om ondersoek in te stel na die interaksie tussen MIV-infeksie, antiretrovirale behandeling en kardiovaskulêre risiko.

Volgens prof Carla Fourie, hoofnavorser van dié studie, beoog die EndoAfrica-studie verder om vas te stel hoe MIV en die behandeling daarvan die interaksie tussen oordraagbare en nie-oordraagbare siektes in Suid-Afrika affekteer waar beide MIV en kardiovaskulêre siektes se voorkoms hoog is.

Die poppekas, wat deur die personeel van HART aangebied is, was volgens prof Fourie ʼn baie groot treffer. “Die dokterpop het die kinders aangemoedig om hulle antiretrovirale medikasie te neem, al smaak dit nie so lekker nie. Ons het uitgebeeld dat die menslike liggaam oor meer rooi- en witbloedselle (soldate) beskik as virusse. Die kinders is verder bederf met geskenksakkies wat ook onder pasiënte uitgedeel is,” vertel sy.

“Die projek was ’n groot sukses, en ek wil almal wat gehelp het om dit moontlik te maak, hartlik bedank.”

Die projek is vir die derde agtereenvolgende jaar in samewerking met die Potchefstroom Hospitaal se Vigs-dag-aktiwiteite aangebied en vanjaar was die poppekas vir die eerste keer deel van die projek.

Wêreldwyd leef tot 36,9 miljoen mense met MIV. Tweederdes van die 1,8 miljoen nuwe infeksies in 2017 was in Afrika suid van die Sahara, waar 53% van die wêreldbevolking met MIV woon.

In 2018 het sowat 7,52 miljoen mense in Suid-Afrika MIV gehad. Gevolglik het Suid-Afrika ook die grootste antiretrovirale behandelingsprogram ter wêreld. Sowat 61% van die persone wat met MIV leef, gebruik tans antiretrovirale medikasie.

Die EndoAfrica-NWU-studie het getoon dat persone wat met MIV leef dikwels hulle behandeling onderbreek – hierdie praktyk kan tot middelweerstandigheid en ook hoër virale tellings lei, wat weer ’n rol in die hoë voorkoms van MIV speel.

Behalwe vir die hoë persentasie van persone wat met MIV leef, plaas die impak van kardiovaskulêre siektes ekstra druk op die openbaregesondheidsorgstelsel. Dit is duidelik dat antiretrovirale behandeling MIV-verwante sterftes verminder het, maar persone wat met MIV leef, word as gevolg van die komplekse wisselwerking tussen MIV, antiretrovirale behandeling, en kardiovaskulêre siektetoestande aan nadelige kardiovaskulêre verskynsels blootgestel.

Die NWU se Hipertensie in Afrika Navorsingspan (HART) se dokterpop het die kinders in Potchefstroom Hospitaal aangemoedig om hulle antiretrovirale medikasie te neem, al smaak dit nie so lekker nie.