Plaaslik ontwikkelde speletjie gaan wiskundekrisis die hoof bied

Belinda Bantham -- Tue, 09/10/2019 - 09:34

Plaaslik ontwikkelde speletjie gaan wiskundekrisis die hoof bied

Swak wiskundeprestasie op laerskoolvlak is ’n wêreldwye probleem en word dikwels gesien as die struikelblok in die verkryging van kwalifikasies op die gebied van wetenskap, medisyne, tegnologie en ingenieurswese.

’n Opvoedkundige sielkundige en akademikus by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Gesondheidswetenskappe het nou ’n mobiele toepassing en bordspeletjie ontwikkel wat volgens bewyse kinders se liefde vir wiskunde bevorder.

Volgens dr Petro Erasmus het navorsing aangedui dat 77% van leerders in Suid-Afrika die vak wiskundige geletterdheid neem, wat nie toegang tot enige kursus in ingenieurswese, tegnologie of wetenskap op ná-matriekvlak bied nie.

“Die graad 12-uitslae vir wiskunde in 2018 het getoon dat 245 103 leerders die finale eksamen geskryf het, vergeleke met 265 810 in 2016 – ’n daling van meer as 20 000,” sê sy.

“Van hierdie leerders het slegs 51,9% ’n punt van meer as 30% in die eksamen behaal. Dit is ontstellend om te sien dat amper 128 000 leerders ’n punt van minder as 30% vir hierdie eksamen behaal het. Die slaagpunt van 30% is in elk geval onrealisties laag. ’n Leerder wat 30% behaal het, kan beswaarlik beskou word as iemand wat die vak bemeester het.”

In haar missie om Suid-Afrika se wiskundekrisis te help verlig, wil dr Erasmus se navorsing by die kern van die probleem uitkom. Haar navorsing het die verwantskap tussen wiskunde-angs, onthouvermoë en swakker akademiese prestasie bevestig.

“Huidige navorsing beklemtoon dat die wiskundeprestasie van laerskoolleerders wat swak presteer en wat aan stelselmatige opleiding in probleemoplossings-, besluitnemings- en selfmoniteringstegnieke blootgestel is, beduidend verbeter het. Wanneer ons probeer om die swak prestasie in wiskunde te hanteer, moet ons na die leerder, die ouer, die onderwyser en die leerplan kyk.”

Haar nuwe mobiele app, Maths Whartels, gebruik die jongste tegnologie om selfgerigte leer te fasiliteer deur beginsels in te sluit wat in spelterapie gebruik word om die leerder se wiskundige denke te verander. Die app maak gebruik van vrolike poppe en karakters wat stories vertel om leer en begrip te optimaliseer.

Die app en die bordspeletjie inkorporeer verskillende leerplanne en onderrigstrategieë wat leerders met verskillende leerstyle sal toelaat om daarby te baat.

Sy sê dat leer nie net sal afhang van wanneer die onderwyser of ouer beskikbaar is om die leerder te onderrig nie, maar die karakters in die app sal as plaasvervangende fasiliteerders optree wanneer ’n leerder wiskunde aanleer. Groot klasse, ’n angstige ouer, onvoorbereide onderwyser en swak geriewe word uit die vergelyking verwyder.

Hierdie app en bordspeletjie laat differensiasie toe, aangesien die kurrikulum nie die intellektuele vlak van die leerder se wiskunde-ontwikkeling sal beperk nie.

“Dit beteken dat die voorskoolse kind wat gereed is om met wiskundekonsepte in die bepaalde wiskundekurrikulum om te gaan, dit in die Maths Whartels-speletjie kan doen. Die leerder wat remediërende uitdagings met betrekking tot sekere wiskundekonsepte ervaar, sal die geleentheid kry om hierdie konsepte in te oefen terwyl hulle ’n speletjie speel,” sê sy.

Haar navorsing het gevind dat die fokus op die verbetering van die nodige wiskundevaardighede wat op laerskoolvlak nodig is, nie net die kognitiewe proses verbeter nie, maar ook die neuropsigologiese prosesse. Maths Whartels fokus op die ontwikkeling van wiskundige aanpasbaarheid, emosionele intelligensie, ’n studie-oriëntering in wiskunde, impulsbeheer en ’n gevoel van motivering deur spel.

Volgens prof Johann Engelbrecht, uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Wiskundestigting, is dit duidelik dat die wiskundesituasie in die land ernstig en dringend aandag moet ontvang.

“Talle NRO’s en stigtings van korporatiewe maatskappye werk in hierdie rigting. Ons doen ’n beroep op hierdie maatskappye om die wiskundegemeenskap te ondersteun – insluitende alle wiskunde-onderwysers en wiskundiges by universiteite – om te probeer om hierdie situasie die hoof te bied.”

Die NWU se Kantoor vir Tegnologie en Innoveringsoordrag het die Whartels-naam en logo as ’n handelsmerk geregistreer, en dit sal binnekort beskikbaar wees om op Apple- en Android-toestelle afgelaai te word.

Die Maths Whartels app maak gebruik van vrolike poppe en karakters wat stories vertel om leer en begrip te optimaliseer.

 Dr Petro Erasmus.