NWU-vroue skitter by gesogte wetenskaptoekennings

Marelize Santana -- Fri, 08/30/2019 - 09:40

NWU-vroue skitter by gesogte wetenskaptoekennings

Die vroue van die Noordwes-Universiteit (NWU) skitter steeds in Vrouemaand en hulle buitengewone prestasies word raakgesien.

Op 15 Augustus was die NWU goed verteenwoordig by die Departement Wetenskap en Tegnologie se toonaangewende Suid-Afrikaanse Vroue in Wetenskap-toekennings (SAWiSA) in Port Elizabeth. Prof Martinette Kruger het die toekenning vir Uitnemende Jong Vrouenavorser vir Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe ontvang, en Anneke Schoeman, ’n PhD-student, het die DWT-Albertina Sisulu-genootskaptoekenning ontvang.

Prof Kruger, ’n voltydse navorser en professor aan die NWU se eenheid vir Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en Samelewing (TREES), doen navorsing oor hoe feeste en sportgebeurtenisse in ’n ontwikkelende, multikulturele land toerisme kan fasiliteer. Sy neem deel aan internasionale projekte waarby onder andere die Europese Unie en die Thompson Rivers Universiteit in Kanada betrokke is, en het ’n PhD in toerismebestuur.

“Dit is ’n groot eer om hierdie toekenning te ontvang, en dit is vir my ’n persoonlike loopbaanhoogtepunt. Dit weerspieël jare se harde werk, toewyding en opofferings om in my loopbaan uit te munt,” sê prof Kruger.

Sy is veral trots dat TREES deur middel van haar toekenning erkenning ontvang vir die bedryfsgebaseerde navorsing wat daar gedoen word om die toerismebedryf in Suid-Afrika uit te brei en volhoubaar te maak.

“Met hierdie toekenning hoop ek om voort te gaan om vrouenavorsers, veral jong, opkomende navorsers, te inspireer. As jy dit kan droom, kan jy dit bereik!”

Van paddas tot genootskap
PhD-student Anneke Schoeman was een van ses doktorale studente wat ’n DWT-Albertina Sisulu-genootskap ontvang het.

Die genootskap gee erkenning aan uitstaande vermoëns en potensiaal in navorsing, en is daarop gemik om die ontvangers se navorsingservaring en  uitsette te verbeter en nog meer jong vroue aan te moedig om navorsingsgrade te voltooi.

Anneke se studieveld is omgewingswetenskappe en haar studie fokus op die parasiete wat op die platanna aanwesig is. Sy bestudeer paddas regoor Suid-Afrika om te kyk of die parasiete wat hulle dra van streek tot streek verander, en vergelyk die inligting dan met die parasiete op indringerplatannaspesies wêreldwyd.

“Dit was wonderlik om die DWT-Albertina Sisulugenootskap te ontvang. Almal in my navorsingsgroep – die Afrika-amfibieëbewaringsgroep onder leiding van prof Louis du Preez – het ’n rol gespeel sodat ek dit kon ontvang,” sê Anneke nederig.

Sy beplan om haar PhD te voltooi en in die akademiese veld te bly.

Toekennings vereer buitengewone navorsers
Die jaarlikse SAWiSA-toekennings stel buitengewone navorsers en wetenskaplikes as rolmodelle vir vroue daar. Die tema van hierdie jaar se toekennings was Laat die vierde industriële revolusie vir vroue werk (“Making the fourth industrial revolution work for women”).

Toekennings word aan navorsers in verskillende akademiese vakgebiede gemaak, naamlik die natuur- (lewens- en fisiese wetenskappe) en ingenieurswetenskappe, en geesteswetenskappe en sosiale wetenskappe, sowel as vir navorsing en innovasie.

NWU loof sy wennervroue
In kommentaar oor die bydrae wat vrouenavorsers aan die NWU maak, sê prof Refilwe Phaswana-Mafuya, adjunk-visekanselier vir navorsing en innovasie, sy waardeer en loof alle vrouewetenskaplikes en akademici aan die NWU.

“Ons het die profiel van sommige van die vroeë loopbaanvroue en  wetenskaplikes intern en ekstern bestudeer en by uitreik-inisiatiewe met jong vroue betrokke geraak.”

“Ek weet presies waardeur ek moes gaan om te kom waar hulle nou is omdat ek ook daar was. Dit verg sterk, lewenskragtige vroue met visie om onder die paar vroue in die wetenskap- en akademiese ruimte te tel. Daar is niks so vervullend as om te sien dat vroue groot hindernisse oorkom om onder die paar ingesluit te word nie.”

Ter viering van Vrouemaand gee sy ook erkenning aan alle NWU-vrouewetenskaplikes en  navorsers wat in 2018/19 NNS-graderings ontvang het; SARChI-navorsingsleerstoele of ander leerstoele beklee; navorsingsdirekteure en navorsingstudieleiers is, en aangestel is om op nasionale en internasionale rade te dien.

Prof Refilwe loof ook die universiteit se vrouewetenskaplikes wat by die Swart Vroue in Wetenskap-konferensie toekennings vir die beste aanbiedings ontvang het, asook dié wat by die NWU se navorsingsdag toekennings vir die beste plakkate ontvang het, dié wat intern en ekstern as voorsitters van wetenskaplike konferensies opgetree het, nasionaal en internasionaal vir vroue praatjies aangebied het, en by die Suid-Afrikaanse VIGS-konferensie die Discovery-toekenning ontvang het.

Laastens loof sy al die vroue wat in April en Julie hierdie jaar hulle meesters- en doktorsgraad ontvang het, sowel as diegene wat nagraadse studente is en dié wat vir die adjunk-visekanselier se Ontluikende Navorsingsleestoel-inisiatief vir navorsing en innovasie benoem is.

 


Maak die NWU trots – lede van die universiteit se gemeenskap vier sy prestasies by die SAWiSA-seremonie op 15 Augustus. Hulle is prof Refilwe Phaswana-Mafuya, adjunk-visekanselier vir navorsing en innovasie, prof Juaneé Cilliers, finalis in die SAWiSA-kategorie vir Natuurwetenskappe (Lewens- en Fisiese Wetenskappe), Anneke Schoeman, PhD-student, prof Martinette Kruger, wenner in die SAWiSA-kategorie vir Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe, en prof Attie de Lange van die NWU se Fakulteit Geesteswetenskappe.

  
Prof Martinette Kruger


Anneke Schoeman