NWU-vroue skitter by gesogte wetenskaptoekennings

Belinda Bantham -- Fri, 08/16/2019 - 11:04

NWU-vroue skitter by gesogte wetenskaptoekennings

Vroue van die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan voort om tydens Vrouemaand te skitter en hul buitengewone prestasies gaan nie ongesiens verby nie.

ʼn Navorser van die NWU het op 15 Augustus ʼn Suid-Afrikaanse Vroue in Wetenskap-toekenning (SAWiSa) ingepalm en ʼn student het die DWT-Albertina Sisulu-genootksap vir haar doktorsgraadstudies tydens die glansryke toekenningsgeleentheid in Port-Elizabeth ontvang.

Die Departement Wetenskap en Tegnologie (DWT) se SAWiSA-toekennings gee erkenning aan uitnemendheid onder vrouewetenskaplikes en ‑navorsers.

Prof Martinette Kruger, ’n voltydse navorser by Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES), was die wenner van die Uitsonderlike Jong Vrouenavorser-toekenning in die kategorie Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe.

Een van die fokusse van haar navorsing is om te verstaan hoe geleenthede toerisme kan fasiliteer in ʼn ontwikkelende land binne die multikulturele gemeenskapskonteks. Prof Kruger is betrokke by langtermyn navorsingsprojekte in die industrie met verskeie feeste en geleenthede, sowel as internasionale projekte waar by onder andere die Europese Unie en die Thompson Rivers Universiteit in Kanada betrokke is.

Sy het ’n PhD in toerismebestuur en is in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe werksaam.

’n PhD-student van die NWU, Anneke Schoeman, is een van die wenners van die DWT-Albertina Sisulu-genootskap.

Dié gesogte genootskap word aan ses meestersgraad- en ses doktorale studente toegeken. Dit gee erkenning aan uitstaande vermoëns en potensiaal in navorsing, en is daarop gemik om die ontvangers se navorsingservaring en ‑uitsette te verbeter en nog meer jong vroue aan te moedig om navorsingsgrade te voltooi.

Die jaarlikse SAWiSA-toekennings laat die kollig val op buitengewone navorsers en wetenskaplikes as rolmodelle vir vroue. Die tema van hierdie jaar se toekennings was “Laat die vierde industriële revolusie vir vroue werk” (“Making the fourth industrial revolution work for women”). Dit het die belangrike rol beklemtoon wat vroue, wat meer as die helfte van die wêreld se bevolking uitmaak, het om te speel om die krag en potensiaal van die mensdom te ontsluit om by die vierde industriële revolusie te baat.

Toekennings vir die Uitmuntende Vroue- en Uitmuntende Jong Vrouenavorser word elke jaar in die kategorieë vir Natuurwetenskappe (Lewens- en Fisiese Wetenskappe) en Ingenieurswese, Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe, en Navorsing en Innovasie (N&I) gemaak.

 

Hulle maak die NWU trots – lede van die NWU-gemeenskap vier die universiteit se prestasies op 15 Augustus tydens die SAWiSA-toekenningsgeleentheid. Hulle is Prof Refilwe Phaswana-Mafuya, adjunk-visekanselier vir Navorsing en Innovasie, Prof Juaneé Cilliers, finalis in die Uitsonderlike Jong Vrouenavorser-toekenning in die kategorie Natuurwetenskappe, Anneke Schoeman, PhD-student, Prof Martinette Kruger, wenner in die kategorie vir Uitsonderlike Jong Vrouenavorser vir Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe en Prof Attie de Lange van die NWU se Fakulteit vir Geesteswetenskappe.

#NWUVroue