NWU-vroue is finaliste vir gesogte wetenskaptoekennings

Belinda Bantham -- Thu, 08/08/2019 - 11:43

NWU-vroue is finaliste vir gesogte wetenskaptoekennings

Terwyl ons Vrouemaand en veral Suid-Afrikaanse vroue se buitengewone prestasies vier, is twee jong vrouenavorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) wat in hulle onderskeie gebiede uitmunt, as finaliste vir die gesogte Suid-Afrikaanse Vroue in Wetenskap-toekennings (SAWiSA) aangewys.

’n Student van die NWU staan ook ’n kans om ’n gesogte genootskap by die toekennings te ontvang.

Die Departement Wetenskap en Tegnologie (DWT) se SAWiSA-toekennings gee erkenning aan uitnemendheid onder vrouewetenskaplikes en ‑navorsers.

Prof Juaneé Cilliers is vir die Uitsonderlike Jong Vrouenavorser-toekenning in die kategorie vir Natuurwetenskappe (Lewens- en Fisiese Wetenskappe) benoem. Sy is die hoof van die Stads- en Streeksbeplanning-groep, en ook programleier van een van die navorsingsprogramme van die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe.  

Prof Martinette Kruger, ’n voltydse navorser by Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES), is vir die Uitsonderlike Jong Vrouenavorser-toekenning in die kategorie vir Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe benoem. Sy het ’n PhD in Toerismebestuur en is in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe werksaam.

’n PhD-student van die NWU, Anneke Schoeman, is ’n finalis vir die DWT-Albertina Sisulu-genootskap, wat ook by die SAWiSA-toekenningseremonie aangekondig sal word. Die genootskap word aan ses meestersgraad- en ses doktorale studente toegeken. Dit gee erkenning aan uitstaande vermoëns en potensiaal in navorsing, en is daarop gemik om die ontvangers se navorsingservaring en ‑uitsette te verbeter en nog meer jong vroue aan te moedig om navorsingsgrade te voltooi.

Die jaarlikse SAWiSA-toekennings stel buitengewone navorsers en wetenskaplikes as rolmodelle vir vroue daar. Die tema van hierdie jaar se toekennings is Laat die vierde industriële revolusie vir vroue werk (“Making the fourth industrial revolution work for women”). Dit beklemtoon die belangrike rol wat vroue, wat meer as die helfte van die wêreld se bevolking uitmaak, het om te speel om die krag en potensiaal van die mensdom om by die vierde industriële revolusie te baat, te ontsluit.

Toekennings vir die Uitmuntende Vroue- en Uitmuntende Jong Vrouenavorser word elke jaar in die kategorieë vir Natuurwetenskappe (Lewens- en Fisiese Wetenskappe) en Ingenieurswese, Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe, en Navorsing en Innovasie (N&I) gemaak.

Die wenners word op 15 Augustus in Port Elizabeth aangekondig.

 

 Prof Juaneé Cilliers.

Prof Martinette Kruger.

Anneke Schoeman.