NWU vier gelykheid in oop kennis

Belinda Bantham -- Mon, 11/04/2019 - 12:34

NWU vier gelykheid in oop kennis

Ter erkenning van Ooptoegangweek het die Biblioteek en Inligtingstelsels-direktoraat aan die Noordwes-Universiteit (NWU) onlangs verskeie besprekingsessies gehou oor die tema: “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.

Ooptoegangweek het op al drie kampusse plaasgevind en verskeie onderwerpe is bespreek. Hierdie onderwerpe het gewissel van die verskillende komponente van oop wetenskap, menings oor die uitdagings spesifiek op oop toegang van toepassing, en illustrasies oor die maniere waarop nuwe tegnologie en instrumente navorsing ten opsigte van samewerking, doeltreffendheid en produktiwiteit kan verbeter.

In haar verwelkomingstoespraak het Hendra Pretorius, die biblioteekbestuurder op die kampus in Vanderbijlpark, verduidelik dat dit hierdie jaar die twaalfde wêreldwye viering van Ooptoegangweek is, en dat die NWU trots is daarop om aan hierdie verdienstelike projek deel te neem.

Sy het voorts gesê dat navorsers as argitekte van innovering beskou moet en dat hulle navorsing gevolglik tot direkte voordeel van die samelewing behoort te wees. Dit kan egter net plaasvind wanneer hulle navorsingsbevindings doeltreffend binne die akademiese gemeenskap en die breër samelewing gedeel word.  

“Tot nou toe is die deel van sulke navorsingsinligting tradisioneel aangebied deur eweknie-beoordeelde geslote vaktydskrifte wat slegs deur middel van ’n betaalde subskripsie gelees kon word,” het Hendra verduidelik. Sy het bygevoeg dat die aanvang van oop toegang (OA) nie net ’n goedkoper alternatief vir tradisionele drukwerk verskaf nie, maar ook ’n groter vrye vloei van inligting tussen navorsers en hulle gehoor bewerkstellig.

Tydens die verloop van die Ooptoegangweek het al drie die NWU se kampusse inligtings- en besprekingsessies aangebied.

Potchefstroomkampus

Ooptoegangweek is amptelik op Maandag 21 Oktober deur dr Matthew Moyo, hoofdirekteur vir biblioteek- en inligtingsdienste, geopen. Die volgende sprekers het toesprake gelewer: prof Andries van Aarde (opdraggewende redakteur, AOSIS vakkundige boeke), prof Pierre de Villiers (besturende direkteur, AOSIS vakkundige boeke), prof Jako Olivier (UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne) en Valencia Wagner (SADiLaR).

Vanderbijlparkkampus

Prof Andries van Aarde het op Woensdag 23 Oktober oor die voordele van oop kennishulpbronne gepraat. Hy is gevolg deur prof Verona Leendertz, (direkteur van TELIT-SA) en dr Clarise Mostert (dosent in Bestuurswetenskappe). Prof Leendertz en dr Mostert het ’n praatjie gehou oor hoe die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe op die kampus in Vanderbijlpark oop opvoedkundige hulpbronne in die besigheidsbestuur-module inkorporeer.

Mahikengkampus

Die NWU se Ooptoegangweek-program het op Donderdag 24 Oktober op die kampus in Mahikeng afgesluit. Die hoofspreker, prof Simeon Materechera (direkteur vir die Sentrum vir Inheemse Kennisstelsels) het op die volgende onderwerp gefokus: “Can open access enhance access to indigenous knowledge?”. Daarna het prof Mpine Makoe van Unisa gepraat oor die gelykheid van kennis deur die gebruik van oop opvoedkundige hulpbronne.

Prof Jako Olivier, Dr Mathew Moyo, Prof Pierre de Villiers, Valencia Wagner en Prof Andries van Aarde.

Prof Verona Leendertz.