NWU verklaar sy posisie oor dekolonisasie

Belinda Bantham -- Mon, 11/26/2018 - 13:44

NWU verklaar sy posisie oor dekolonisasie

Studente wat plakkate rondswaai en geboue beset, vlamme wat aan die fondamente van geboue, en meer figuurlik aan die fondamente van hoër onderwys, lek.

Hierdie beelde sê aan ons dat hoër onderwys in Suid-Afrika nooit weer dieselfde sal wees nie. Die studenteopstande wat in 2015 begin het en op die Fallist-bewegings uitgeloop het, het hiervan seker gemaak.

Suid-Afrikaanse studente het dit duidelik gemaak dat hulle ’n veranderde onderwysomgewing eis, wat ’n nuwe studente-ervaring van die kurrikulum insluit.

Dit is waarom die Noordwes-Universiteit (NWU) ’n verklaring oor die dekolonisasie van die kurrikulum geformuleer het. Die NWU se senaat het die verklaring aan die einde van Oktober 2018 goedgekeur.

Dit is ’n groot stap vorentoe vir die universiteit oor hierdie belangrike en aktuele kwessie. Prof Robert Balfour, adjunk-visekanselier vir onderrig en leer, sê dat die verklaring die universiteit se mening weerspieël oor hoe om op die behoefte aan inklusiwiteit en ’n getransformeerde studente-ervaring te reageer.

Die NWU is deel van ’n groter sektor

“Die NWU is deel van ’n sektor wat moet reageer op oproepe om die kurrikulum te dekoloniseer omdat ons ons nie net tot maatskaplike geregtigheid verbind het nie, maar ons ook wesenlik deur die Fallist-bewegings geraak is. Die manier waarop ons reageer is tweeledig: eerstens deur die verklaring wat sê wat ons posisie is, en tweedens deur die implementering daarvan by die belyning van ons kernbesigheid.

“Ons het die verklaring geformuleer omdat dit duidelik was dat ’n beleid nie voldoende sou wees nie. Ons kan deur die verklaring ons posisie oor dekolonisasie by ons kernbesigheid implementeer. Dit beteken ook dat fakulteite hulle onderrigplanne, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid moet belyn.”

Die verklaring wat finaal goedgekeur is, is die gevolg van meer as ’n jaar lange deeglike konsultasie met fakulteite waar studente ook in die bestuurstrukture verteenwoordig is en wat ’n skrywe en herskrywe daarvan tot gevolg gehad het totdat konsensus bereik is. “Dit gee rigting en integreer die kernbesigheid van die instelling,” sê prof Robert.

Maatskaplike geregtigheid aan die voorpunt

Die verklaring sê dat die NWU, in sy soeke om ’n maatskaplik-responsiewe en relevante instelling te wees, sy verpligtinge verstaan om transformasie te bespoedig en ’n inklusiewe en streng akademiese kultuur te skep.

Dit verklaar verder dat die NWU ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid het wat ’n sorgsaamheidsetiek, integriteit en respek impliseer. Maatskaplike geregtigheid word die lens waardeur die aard en praktyke wat met kurrikuluminnovasie verband hou, gefokus bly. Die lei tot studentesukses, personeelontwikkeling en -behoud, en dat die NWU die universiteit van keuse vir personeel en studente in Suid-Afrika, Afrika en verder sal wees.

Die NWU sien die dekolonisasie van universiteitsopleiding as ’n oproep tot nadenke en optrede. Die doel is om meer relevant te wees en om die fokus van ons kurrikulum op Afrika te heroriënteer ten opsigte van die samestelling, ontwikkeling en kommunikasie van kennis. Die studente se ervaring van die kurrikulum moet bevorder word en studentegesentreerde onderrig (ten opsigte van selfgerigtheid, koöperatiewe en samewerkende leer) moet die kenmerke van ’n student se onderrigervaring aan die NWU wees – in alles, vanaf die manier waarop ons lokale ontwerp en toegerus is, tot by die manier waarop ons personeel onderrig en leer fasiliteer.

“Die verklaring toon die NWU se verbintenis tot die skep van ’n omgewing wat verwelkomend en maatskaplik regverdig is en aan ons studente onderrig van die hoogste standaarde bied,” sluit prof Robert af.

Lees die hele verklaring hier
(Die Afrikaanse weergawe sal binnekort beskikbaar wees)

*Die Fallist-beweging het begin met die #FeesMustFall, ’n protesbeweging wat deur studente gelei is en in middel-Oktober 2015 in Suid-Afrika begin het. Die doelwitte van die beweging was om die verhoging in studentegelde te verhoed, asook om regeringsbesteding aan universiteite te verhoog. Sedertdien het die debat ook meer intensief op dekolonialiteit en dekolonisasie van die kurrikulum gefokus.

 Prof Robert Balfour.